Hedžové fondy medzi mlynskými kameňmi

Zdroj: Flickr

Kameňom úrazu je otázka, či tzv. fondy z tretích krajín môžu aktívne získavať európskych investorov, pokiaľ na to majú požadovaný „pas“ alebo či by si mali vytvoriť základňu v každom členskom štáte, aby získali prístup na národný trh. Európsky parlament podporuje koncepciu „pasu“, kým ministri financií sú proti.

Ani v radoch Parlamentu však nepanuje jednota. Aj keď vo výbore pre hospodárske záležitosti (ECON) návrh na vytvorenie pasu získal dostatočnú podporu, avšak celkom sa s ním nestotožnili liberáli ani konzervatívci, ktorý tvrdia, že ho bude ťažké presadiť v jurisdikciách akou sú Kajmanské ostrovy, ktoré sa nepodriadili daňovým pravidlám OECD.

Tenzie až do júna

Podľa diplomatických kruhov budú tenzie trvať až do júna, kedy sa Parlament, Komisia a Rada budú snažiť zmieriť vo vzájomných protichodných stanoviskách. „Budeme hľadať dynamický kompromis, ktorý zaistí jednotné zaobchádzanie s manažérmi fondov z tretích krajín,“ tvrdí komisár pre vnútorný trh Michel Barnier.

Vyjednávania by sa mali uskutočniť pred prvým čítaním návrhu v celom Európskom parlamente plánovanom na júl. Barnier naznačil, že sa bude snažiť presvedčiť ministrov financií o pozitívach pasov, ktoré by mohli viesť fondy mimo Únie k splneniu niektorých podmienok – napríklad prijatiu pravidiel OECD – len aby ho získali.

To by malo potešiť najmä britských pozorovateľov, ktorí sú radšej, keď sa Komisia stará o fondy mimo EÚ a nie tie európske. Domov väčšiny fondov alternatívneho investovania, Veľká Británia, je za jednotný pas, kým Nemci a Francúzi sú zas proti.

Vo francúzskych a nemeckých stanoviskách sú však náznaky flexibility, no tie sa pravdepodobne prejavia až po dosiahnutí kompromisu medzi Radou, Parlamentom a Komisiou. V Británii smernicu regulujúcu hedžové fondy považujú za útok na londýnske centrum City. Európska komisia však poukazuje na to, že ide o jednu z priorít, ktorú si stanovili svetoví lídri počas stretnutí skupiny G20, čiže nejde len o iniciatívu EÚ.