Hedžové fondy prehrávajú

Diplomati včera rokovali o kompromisoch týkajúcich sa návrhu smernice o správcoch fondov alternatívneho investovania. Ako EurActiv-u prezdradil zdroj, ktorý si neželá byť menovaný, ministri by text mohli odobriť už 16. marca.

Kampaň proti direktíve vedie najmä Veľká Británia, ktorá ju označuje za protekcionistickú a drakonickú. Britskí diplomati však už tiež sú ochotní text podpísať, musí však obsahovať viacero výnimiek.

Členské štáty sa dohadujú najmä o tom, ktoré fondy by smernica mala pokrývať – všetky alebo len tie, ktoré sú svojou veľkosťou pre ekonomiku relevantné. Aj v tejto otázke zaujali Briti jasné stanovisko a skupinu G20 na summite v Pittsburghu vyzvali, aby sa európske pravidlá vzťahovali len na hospodársky významné fondy a nie malé, ktoré majú problémy pre krízu.

Opačný názor majú Nemci, Francúzi a Taliani. Podľa zdrojov členské štáty budú na národnej úrovni môcť využiť výnimky, čo by znamenalo, že fondy s aktívami s hodnotou nižšou ako 100 miliónov eur by unikli európskym obmedzeniam. Miernejšie pravidlá budú pravdepodobne platiť aj pre špekulatívne fondy s aktívami pod 500 miliónov eur. Diplomati si podľa zdroja uvedomili, že pokiaľ by sa smernica vzťahovala na všetky bez ohľadu na veľkosti, mohla by poškodiť krajiny s málo vyvinutými alebo len malými fondmi.

Kompromis dosiahli aj v otázke depozitárov – kde sa budú uskladňovať prostriedky fondov. Nemci, Francúzi a Taliani presadzovali prísne obmedzený počet inštitúcií. Briti však poukázali, že takto by mohli vzniknúť veľké monopoly, a tento argument zavážil.

Pokiaľ ide o fondy z tretích krajín, ktoré podliehajú miernejším pravidlám, smernica chce obmedziť ich aktivity v rámci európskych fondov. Ani tento bod nemá, čo zablokovať. Sú proti nemu síce Česi, Briti, Íri, Fíni a Švédi, čo však nestačí na zastavenie tohto pravidla.