Hľadanie alternatív k prepúšťaniu

Pozadie:

Ekonomické indikátory zverejnené v posledných dňoch ukázali, že najhoršia kríza od tridsiatych rokov sa prehlbuje. Medzinárodná organizácia práce ILO v januári 2009 predpovedala, že globálna nezamestnanosť môže vzrásť na 50 miliónov (pokiaľ sa vyplnia najhoršie scenáre).

Prognózy budúceho rastu sa neustále prehodnocujú a je veľmi nepravdepodobné, že sa EÚ začne spamätávať z krízy už koncom roka 2009. Podľa štatistiky, ktorú zverejnila minulý týždeň BusinessEurope, eurozóna spomalí o 2,1 % v porovnaní s rastom 0,8 minulý rok. Z celkového pohľadu Únia zaznamená 2,2-percentný negatívny rast.

Otázky:

Podľa správy írskej agentúry Eurofound vlády EÚ a aj jednotlivé firmy prijímajú opatrebia tak, aby sa vyhli redukcie stavov a prepúšťaniu, aj keď ich trápia problémy, pre chaos, ktorý vládne na finančnom trhu.

Mnohí zamestnávatelia v celej Európe prepúšťajú len ak už nemajú inú možnosť. Skôr pristupujú k trom alternatívam – skrátená pracovná doba, platené alebo neplatené voľno a tzv. pay for job klauzulám v reštrukturalizačných dohodách.

Eurofound zdôraznila, že prijímanie takýchto opatrení rozvinie najmä ľudský kapitál v očakávaní hospodárskeho ozdravenia v rokoch 2010 – 2012.

Dočasné zatváranie tovární

Niektoré automobilky a firmy pôsobiace v oblasti výroby ocele sa rozhodli dočasne odstavovať svoje prevádzky. Napríklad továreň Hondy vo Veľkej Británii sa zastavila na štyri mesiace – od februára do marca a Renault Truck tiež plánuje zavrieť svoje tri výrobné haly vo Francúzsku na tri mesiace.

V závode Hondy odstavenie ovplyvní 2 500 z 3700 zamestnancov, ktorí budú poberať plnú základnú mzdu prvé dva mesiace a 60 % zvyšné dva. Keď sa továreň v júni otvorí naplno, zamestnanci budú musieť odpracovať neplatené nadčasy rovné sume vyplatenej počas doby, kedy boli doma. Podobné rozhodnutie prijali aj Bentley a Aston Martin.

Krátkodobé schémy

Nemecko, Rakúsko, Nemecko a Francúzsko pristúpili ku krátkodobým kompenzačným programom, v rámci ktorých budú zamestnávatelia môcť požiadať o dočasnú štátnu asistenciu pri pokrývaní platov pri redukovanej prevádzke.

Európska komisia členské štáty vyzýva, aby využili európske štrukturálne fondy na podporu školení počas obmedzenej pracovnej doby. „V normálnych časoch by takéto peniaze boli považované za štátnu pomoc v nesúlade s pravidlami EÚ,“ povedal predseda Komisie José Manuel Barroso. „Avšak týmto spôsobom si robotníci udržia prácu, pracujú menej a investuje sa do ich vyššej kvalifikovanosti a ich budúcnosti.“