Hrozbou pre hospodársku obnovu je aj korupcia

Zdroj: Foto by: Johnny Borrell, http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/File:Bribe.jpg

Štáty v eurozóne zápasia s vysokými deficitmi a dlhmi. Korupcia však vedie k tomu, že aj obmedzené zdroje sú míňané neefektívne a to aj napriek tomu, že rekordná nezamestnanosť a zvýšený počet zanikajúcich podnikov ešte viac oslabujú štátne príjmy.

Transparency International vo svojej správe „Peniaze, politika, moc: Riziká korupcie v Európe“ upozorňuje, že žiadna krajina nie je imúnna voči korupcii a jej škodlivým dôsledkom pre občanov a spoločnosť a to aj napriek tomu, že mnohé regulujú lobing či sprístupňujú informácie občanom. „Korupcia podlamuje dôveru v národné inštitúcie a prispieva k pretrvávajúcej hospodárskej kríze,“ tvrdí organizácia.

Problém je podľa správy osobitne závažný v krajinách ,ktoré v súčasnosti najviac zápasia s dlhovou krízou a teda v Grécku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku. „Spojenie medzi korupciou a pretrvávajúcou finančnou krízou v týchto krajinách už viac nemožno ignorovať,“ píše Transparency International.

V prípade Grécka a Portugalska, ktoré čerpajú medzinárodnú pomoc, sú podľa organizácie ohrozené najmä privatizačné programy, ktoré majú krajinám pomôcť pri plnení podmienok veriteľov a znižovaní dlhov a deficitov. „Vlády možno z privatizácie nezískajú toľko peňazí, koľko by mali, pretože z nej ťaží najmä istý počet ľudí blízkych súkromnej, nie verejnej sfére,“ tvrdí Transparency International.

Podľa údajov Rady Európy pre korupciu členské štáty EÚ ročne prichádzajú o 120 miliárd eur. Síce sa dá merať len veľmi ťažko, Európania si ju podľa prieskumu Eurobarometer uvedomujú a tri štvrtiny z nich (74 %) ju považuje za rastúci problém v ich krajine.

Správa organizácie sa zamerala na 300 inštitúcií v 25 krajinách. Až 19 z nich nemá reguláciu lobingu, v štyroch pätinách majú občania problémy v snahe získať informácie a 17 nemá etický kódex členov národných parlamentov.

Korupcia však nie je obmedzená len na Stredomorie. V správe organizácia poukázala na nedostatky aj vo zvyšku Európy. V prípade Slovenska za akútny problém označila korupciu pri verejnom obstarávaní. „Legislatívne rámce boli síce dané do jednej línie so smernicami EÚ o obstarávaní, avšak v mnohých európskych krajinách je verejným tajomstvom, že tieto pravidlá sa neustále obchádzajú a je to možné bez akéhokoľvek trestu,“ upozornila organizácia.

Pre každú krajinu zároveň vypracovala podrobné odporúčania týkajúce sa viacerých oblastí – od legislatívy, cez súdnictvo, médiá až po podniky. Slovensku odporúča napríklad prijať legislatívu na ochranu tých, ktorí upozorňujú na nekalé praktiky, doplnenie relevantných zákonov tak, aby sa zlepšila nezávislosť Najvyššieho kontrolného úradu a Úradu pre verejné obstarávanie či vytvorenie jasných pravidiel pre súdnictvo o konflikte záujmov, zaviesť záväzný etický kódex vo forme zákona a tiež systém sankcií za ich porušenie a to pre všetky typy slovenských súdov, podobný postup sa má zvoliť aj v prípade štátnych zamestnancov.

Transparency International okrem toho odporúča aj úpravu zákona o financovaní politických strán tak, aby sa súčasný model zjednodušil, dohľad by podľa organizácie mal byť v rukách jedného nezávislého orgánu. Viac odporúčaní nájdete na tomto odkaze.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.