Inštitúcie EÚ sa nevedia dohodnúť ohľadom európskeho patentu

Členské štáty EÚ sa totiž na júnovom summite dohodli na oslabení postavenia Súdneho dvora EÚ v záležitostiach európskych patentov. Bol to kompromis, ktorý si žiadala Veľká Británia. Z medzivládnej dohody boli vyčiarknuté tri články, ktoré umožňovali obrátiť sa na Európsky súdny dvor ako poslednú inštanciu.

Zodpovednosť za európsky patent by mala plne prejsť na novo zriadený Európsky patentový súd, ktorý by mal sídliť v Paríži, Londýne a Berlíne.    

Briti argumentovali tým, že Súdny dvor EÚ je preťažený a jeho agendu v oblasti patentov musí prebrať niekto iný.

V súčasnosti rozhodujú o patentoch, ktoré vydá Európsky patentový úrad, národné súdy. Takéto riešenie je však nielen nákladné, ale dochádza tiež k zmätkom, keď rôzne súdy prichádzajú k rôznym záverom.

Články 6 až 8 boli pôvodne súčasťou dohody Rady EÚ a Výboru pre právne veci EÚ. Parlament a viacerí právni experti dohodu obhajovali tým, že je v súlade s Lisabonskou zmluvou, ktorá vyzýva na „jednotnú ochranu duševného vlastníctva naprieč Úniou.“

Nie každý s tým súhlasí. „Všetky právne názory, ktoré sme doteraz videli, napísali ľudia, ktorí nevedia o patentovom práve nič,“ povedal pre Science|Business Robin Jacob z Londýnskej univerzity.

Výbor pre právne záležitosti a Rada EÚ si teraz celú záležitosť okolo patentu predhadzujú. „Teraz je na Rade ministrov, aby konala a ponúkla riešenie problému, ktorý vytvorila Európska rada,“ vyhlásil europoslanec Klaus-Heiner Lehner. Hovorca Rady EÚ zase odkazuje: „Na ťahu je Parlament.“

Okrem toho, že sa Rada a Parlament musia dohodnúť, očakáva sa tiež ratifikácia štátmi, ktoré dohodu podpísali. Aby mohol vzniknúť Európsky patentový súd, dohodu musí podpísať aspoň 13 štátov.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.