Komisii uniklo oznámenie o online platformách

(zdroj: Daniel Rehn/Flickr)

Na to, aby Európska únia vyťažila z online platforiem čo najviac, musí im vytvoriť čo najlepšie podnikateľské prostredie, uvádza sa v návrhu oznámenia, ktorý predčasne získala bruselská redakcia EurActiv.com.

Čo najlepšie podnikateľské prostredie má údajne zabezpečiť prispôsobivá regulácia, ktorá udrží krok s rýchlym vývojom online platforiem. Snahu upraviť podmienky, v akých dnes v Európe pôsobia digitálne služby, avizovala Európska komisia od májového ohlásenia stratégie pre vytvorenie jednotného digitálneho trhu.

Po roku, ktorý Komisia vyplnila rôznymi workshopmi, štúdiami a jednou trinásťtýždňovou verejnou konzultáciou, prichádza s formuláciou svojho politického prístupu.

Rastúci vplyv online platforiem

Z uniknutého dokumentu je zrejmá snaha o definíciu online platforiem. V návrhu oznámenia sa ako príklady spomínajú služby Googlu, Facebook Massenger, Netflix či Paypal.

Európska exekutíva uvádza, že online platformy stoja na úplne novom biznis modeli, ktorý sa nesnaží nevyhnutne pokryť všetky riziká súvisiace s hospodárskymi a sociálnymi aktivitami, ktoré uľahčujú.

Takáto definícia môže posilniť obavy z prísnej regulácie online platforiem. Európa má pritom na tomto poli len malé zastúpenie (4 %, dominujú americké a ázijské firmy) a Komisia vedie so zahraničnými poskytovateľmi online služieb viacero súdnych sporov. To vytvára strach, že nový regulačný rámec ďalej sprísni doterajší dohľad.

Lobisti technologických gigantov už varovali, že široké spektrum aktivít sotva pokryje jediný legislatívny text. To priznáva aj podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip. Na začiatku mesiaca Ansipa od možného vytvárania prekážok odrádzalo 11 ministrov hospodárstva členských krajín EÚ.

EÚ by naopak mohla viac investovať do vzniku inteligentných miest (smart cities), digitalizácie zdravotníctva, bankovníctva či do vývoja automatizovaných vozidiel. To sú oblasti, kde pripravovaný dokument hovorí o potenciálne silnej pozícii Európy.

Vzniknú nové pravidlá

Nové európske pravidlá sú nateraz zašifrované v slovách o potrebe vytvárať rovné, transparentné a harmonizované podmienky pre obdobné online platformy. Pre digitálne platformy, ale aj pre kybernetickú bezpečnosť ako takú, bude výzvou vytvoriť skutočne celoeurópsku legislatívu.

Autori návrhu krátko spomínajú služby zdieľanej ekonomiky a tzv. over-the-top komunikačné služby, ktorými užívatelia zvyknú nahrádzať klasické volanie. Telekomunikačný sektor preto čaká istá deregulácia. Aj naďalej platí, že k rozsiahlej reforme autorského práva pristúpi EÚ na jeseň 2016.