Investori na Slovensku krízu ustáli, chcú menej korupcie

Podľa prieskumu Slovensko-nemeckej obchodnej komory medzi 212 európskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku

Európske firmy na Slovensku kríza n kolená nepoložila, drvivá väčšina respondentom prieskumu tvrdí, že mali výsledky podobné alebo lepšie ako minulý rok. Takmer každý 4 podnik chce svoje investície a počet zamestnancov rozširovať.

Prieskum podľa generálneho riaditeľa Siemens na Slovensku, že aj tento rok prídu zo strany zahraničných investorov stimuly pre rast ekonomiky. Hoci firmy svoj optimizmus v porovnaní z predchádzajúcim rokmi brzdia, o kríze sa hovoriť podľa neho nedá.

Investori podľa prieskumu na Slovensku oceňujú  členstvo v EÚ, produktívnu  pracovnú silu ochotnú pracovať pri relatívne nízkych mzdách a kvalitu slovenských dodávateľov. Rovná daň je len vedľajším pozitívny faktorom, konštatuje sa v tlačovej správe skomory.

Slovensko boduje aj v porovnaní s inými stredo a východoeurópskymi štátmi, až 88 % opýtaných podnikov by si ako miesto svojej investície Slovensko vybrali aj dnes.

Napriek celkovo priaznivému hodnoteniu investori stále vnímajú ako najväčší problém boj s korupciou a netransparentnosť pri verejnom obstarávaní. Ich podnikaniu vyhovuje politická stabilita, privítali by lepšiu vymožiteľnosť práva a reformu vzdelávacieho systému, ktorá by viac zohľadnila požiadavky praxe. Podniky pociťujú nedostatok pracovnej sily, najmä kvalifikovaných absolventov technických odborov.

Prieskumu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory sa zúčastnilo 212 firiem – z ktorých 40,6 % podniká v oblasti služieb 20,8 % v oblasti obchodu a 46,2 v oblasti priemyslu.