Íri budú dodávateľov vyplácať do 15 dní

Mary Coughlanová, írska „tánaiste“, podpredsedkyňa vlády a ministerka pre podniky, obchod a zamestnanosť, povedala, že nové pravidlo vojde do platnosti 15. júna. Podľa súčasnej legislatívy z roku 1997 všetky vládne rezorty musia splácať svojich dodávateľov v rámci jedného kalendárneho mesiaca. Za oneskorené platby sa raz za rok platí 11-percentná pokuta.

Plán obmedzujúci lehotu splatnosti faktúr platí len pre vládne rezorty, nezasiahne ostatné štátne orgány. Coughlanová dúfa, že tento krok bude príkladom pre podnikateľský sektor, aby tiež platil rýchlejšie. ISME, írska asociácia zastupujúca malé a strednú podniky, tvrdí, že spoločnosti na splatenie faktúr teraz čakajú aj 69 dní.

Povinnosťou rezortov bude každé tri mesiace podávať ministerstvu podnikov, obchodu a zamestnanosti správu o tom, či spĺňajú nové požiadavky. Coughlanová a írsky minister financií Brian Lenihan okrem toho zverejnili aj detaily novej schémy na podporu bankových pôžičiek podnikom.

Vytvorili skupinu (Credit Supply Clearing Group) zloženú zo zástupcov bánk, priemyselných odvetví a verejného sektora, ktorej úlohou je identifikovať prípady, kedy majú životaschopné projekty zablokovaný prístup k úverom. Podľa stanoviska vlády budú tiež kontrolovať, či banky plnia svoje záväzky plynúce z rekapitalizačného balíka, z ktorého „pumpujú“ miliardy eur z verejných zdrojov do írskeho bankového sektora.