Írske hľadanie nových metód ako vrátiť ľuďom prácu

Zdroj: Flicr

Pozadie:

Globálna recesia zasiahla Írsko oveľa viac ako väčšinu európskych krajín. Len v priebehu januára až marca stratilo prácu 80 tisíc ľudí. Podľa správy popredného think-thanku ESRI (Inštitút ekonomického a sociálneho výskumu) by recesia v krajine mala byť najhoršia spomedzi všetkých industrializovaných krajín.

Po bezprecedentnom ekonomickom raste tzv. „Keltského tigra“ by nezamestnanosť tento rok mala dosiahnuť 13,2 % a 16,8 % v roku 2010. Za hlas malých a stredných podnikov (MSP) v krajine považujú asociáciu malých firiem SFA, ktorá zastupuje osemtisíc MSP.

Otázky:

S rastúcou nezamestnanosťou a hospodárstvom v stave pohotovosti SFA vyzvala k zmene stratégie tvorby pracovných miest a sociálnej starostlivosti. Prezidentka SFA Patricia Callanová pre EurActiv povedala, že existujúce mechanizmy neberú do úvahy obrovské množstvo vysokokvalifikovaných ľudí, ktorí boli prepustení. Dokonca aj takí, ktorí majú skúsenosti zo zahraničia.

Táto skupina nie je podľa Callanovej vhodná pre súčasné sociálne a rekvalifikačné programy. „Väčšinou sú zastarané, vznikli v 80-ych rokoch pre tých, ktorí skoro odišli zo škôl. Dnes prepúšťajú ľudí s vysokoškolským vzdelaním.“

„Pracujte zadarmo“

Podľa SFA len to, že ľudí budú posielať na kurzy im prácu nevráti, pretože v súčasnej situácii sú voľné pozície vzácne. „Čo v skutočnosti potrebujú, je prečkať recesiu a neustále obnovovať svoje schopnosti. Najlepšie individuálnym vykonávaním projektov,“ tvrdí Callanová. Malé podniky však nemôžu vysokokvalifikovaných ľudí zamestnať najmä pre finančné obmedzenia.

SFA teda vyzýva k radikálnej zmene systému podpory v nezamestnanosti tzv. „Free Enterprise Scheme“. Na základe tejto schémy si ľudia budú môcť ponechať sociálnu podporu a rovnako využívať svoje zručnosti pri neplatenej práci pre malé podniky. Toto podľa SFA pomôže aj robotníkom a podnikom – malá firma bez nákladov získa skúsenosti vysokokvalifikovaného zamestnanca a zamestnanec bude môcť rozvíjať svoje zručnosti a rozšíriť svoj životopis.

„Ak to bude fungovať – malé firmy začnú prosperovať a postupne vytvárať nové možnosti pre tvorbu pracovných miest,“ tvrdí Callanová. Podľa súčasného systému môžu nezamestnaní získať podporu len ak dokážu, že si hľadajú prácu. „To znamená, že nemôžete pracovať ako dobrovoľník či založiť si firmu bez toho, aby ste stratili podporu,“ vysvetlila.

Príliš veľké riziko

SFA predpokladá, že takýto systém by bol revolučný a mohol by vyvolať odpor vlády, no asociácia tvrdí, že pri takejto bezprecedentnej kríze treba bezprecedentné riešenia.

„Predtým by sme niečo podobné nenavrhli, ale zažívame veľmi osobité časy a vyžadujú si inovatívne riešenia,“ povedala Callanová, ktorá verí, že vlády by sa mali vyhýbať tradičným prístupom, ale mali by byť kreatívne a viac riskovať.

Inštitúcie ako FÁS (írska vzdelávacia a personálna agentúra, ktorej poslaním je rozširovať zamestnanosť, kvalifikáciu a mobilitu uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov) podľa SFA samy priznávajú, že nemajú predstavu, čo robiť so všetkými tými ľuďmi, ktorí prechádzajú ich dverami.

Callanová si uvedimuje, že existuje potenciálne riziko – „zneužívanie sociálnej podpory či ľahkého prístupu ku kvalifikovanej pracovnej sile“, no na druhej strane upozorňuje, že „preventívne opatrenia budú lacnejšie ako dlhodobé strácanie firiem kolabujúcich naľavo, napravo či v strede a to len preto, že vláda bola príliš opatrná a nechcela riskovať“.