Írske MSP plánujú redukcie

Asociácia združujúca malé firmy (SFA) vo svojom jesennom prieskume „nálady“ medzi podnikateľmi uvádza, že aj napriek zlepšeniu – 67 % MSP uvádza celkové podnikateľské prostredie za slabé alebo veľmi slabé.

Len polovica firiem tvrdí, že sa im podarí udržať súčasné počty zamestnancov, ostatní v nasledujúcich mesiacoch plánujú prepúšťať.

Na výskume sa v auguste zúčastnilo 684 podnikov zo sektoru služieb, výroby, distribúcie a maloobchodu. Najhoršia nálada panuje v distribučnom odvetví, kde 78 % vidí svoju situáciu veľmi negatívne.  

Šéfka SFA Patricia Callanová však tvrdí, že celkové výsledky ukazujú, že predstavitelia podnikov sú už druhý štvrťrok za sebou optimistickejší, no viacerí odolávajú vážnemu tlaku.

V porovnaní s prvými tromi mesiacmi tohto roku sa menej MSP obáva ďalšieho poklesu obratov, pričom polovica očakáva postupné zvyšovanie ziskov.

Callanová vyzvala vládu, aby v najbližších mesiacoch urobila vážne rozhodnutia na zlepšenie podnikateľského prostredia. Podľa jej slov bude rozpočet, ktorý zverejnia v decembri, rozhodujúcim pre získanie dôvery investorov a spotrebiteľov. „To si však vyžaduje urobiť neľútostné rozhodnutia na zníženie deficitu, inak sa nevráti istota na ktorej tak veľmi záleží osud hospodárstva.“

SFA vyzvala vládu, aby vytvorila rozumný stimulačný balík, ktorý by obsahoval aj opatrenia zlepšujúce prístup MSP k úverom. Obrovský deficit vláde zatiaľ neumožnil stimulovať ekonomiku podobne ako to urobili ostatné európske krajiny.