Je európska smernica o materskej dovolenke zbytočná byrokracia?

„Je to klasický prípad odporu voči právam žien a rodovej rovnosti v Európe,“ hovorí o možnosti, že Európska komisia stiahne návrh smernice o ochrane tehotných žien a čerstvých matiek generálna sekretárka Európskej ženskej lobby (EWL) Joanna Maycocková.

Legislatívna zmena z roku 2010 mala na európskej úrovni zaviesť predĺženú materskú dovolenku a chrániť pracujúce matky aj po návrate do zamestnania.

Európsky parlament túto iniciatívu schválil v prvom čítaní v októbri 2010. Rada ministrov o nej však doteraz nerozhodla.

Skupiny bojujúce za práva žien varujú, že by sa legislatívny proces v tejto oblasti mohol úplne prerušiť. Obávajú sa, že sa Komisia zamýšľanej smernice vzdá v rámci programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti REFIT.

Minulý rok EK ohlásila úsilie zamerané na zefektívnenie právnych predpisov a na zníženie regulačnej záťaže. Podľa komunikácie z 18. júna 2014 by to mohlo dotknúť aj návrhu o ochrane práv tehotných žien.

Joanna Maycocková vraví, že sa tým podkopáva demokratický proces v únii a neguje rétorika Európy, ktorá sa zaviazala podporovať rovnosť mužov a žien.

Ženské práva v ohrození

Marry Collinsová z EWL povedala, že zamestnávatelia stále veľa žien za pôrod trestajú: „V tomto smere dostávame čoraz viac sťažnosti.“

Ženská lobby preto hrozbu stiahnutia návrhu smernice vníma ako ďalší pokus o demontáž ženských práv a rodovej rovnosti zo strany európskych inštitúcií.

otvorenom liste novému predsedovi Európskej komisie Jeanovi Claudeovi Juckerovi EWL píše, že za situáciu môžu rastúce konzervatívne, náboženské a krajne pravicové sily.

Vhodnými „výhovorkami“ na rozklad sociálnych práv sú aj ekonomická kríza a úsporné opatrenia. Collinsová uviedla ako príklad Slovinsko, kde zvykli ženy počas rodičovského voľna poberať až 100 % svojho dovtedajšieho platu.

„V posledných rokoch bola táto suma znížená až o 90 %.“ Podľa predstaviteľky  ženskej lobby je to moment, kedy sa rozdiel v odmeňovaní zamestnancov najviac prehĺbi.

Ženy v EÚ zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži. Dôchodky žien sú však až o 40 % nižšie, rozdiel narastá aj v dôsledku nedokonalej ochrany pred a po pôrode.

„Je neakceptovateľné, aby sa opatrenia na ochranu práv žien stali súčasťou výmenného obchodu pri znižovaní byrokracie,“ uzavrela Joanna Maycocková.