Jednoosobové „eseročky“ by mohli byť v Európe realitou od budúceho roka

Zdroj: Flickr.com

Smernica EÚ o jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), tzv. Societas Unius Personae (SUP), by mohla byť účinná od 1. januára 2016.

Uviedol to na minulotýždňovom stretnutí s novinármi v Bratislave europoslanec Ivan Štefanec. Návrh smernice sa totiž v súčasnosti rozoberá na pôde Európskeho parlamentu (EP), vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, v ktorom je Štefanec tzv. tieňovým spravodajcom.

„Definitívne sa Európsky parlament vyjadrí asi do polroka, či tento návrh prejde, alebo neprejde. To znamená, že ak všetko pôjde dobre, smernica môže byť platná od budúceho roka,“ spresnil. V parlamente bude podľa Štefanca na tému tejto smernice „veľký boj“. „Neviem však, ako sa k návrhu postavia socialisti. Liberáli a konzervatívci návrh skôr podporujú,“ doplnil.

S návrhom smernice prišla Európska komisia ešte v apríli 2014. Jej hlavným cieľom je podporiť cezhraničné podnikanie najmä v malých a stredných podnikoch a znížiť náklady na založenie spoločnosti v celej EÚ.

Od členských štátov by sa vyžadovalo, aby vo svojej legislatíve zaviedli právnu formu obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným s jedným spoločníkom s rovnakými požiadavkami v celej EÚ.

SUP by sa zakladali prostredníctvom jednotného formulára zakladateľskej listiny, pričom povinnosťou členských štátov by bolo umožniť online registráciu spoločnosti bez toho, aby zakladateľ musel na tento účel cestovať do krajiny registrácie.

V návrhu by sa stanovil vzor pre stanovy spoločnosti, ktorý by bol v celej EÚ rovnaký, dostupný vo všetkých jazykoch EÚ a obsahoval by všetky prvky potrebné na prevádzku spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom. Zaviedla by sa minimálna kapitálová požiadavka pre SUP vo výške jedného eura.

Podľa Štefanca pôsobí v EÚ približne 21 miliónov malých a stredných podnikov, z nich 12 miliónov sú spoločnosti s obmedzeným ručením spoločníkov a približne polovicu z nich tvoria s. r. o. len s jednou osobou. Práve malé a stredné podniky sú pilierom európskej ekonomiky, pripomína Komisia. Tie ročne tvoria až 58 % HDP európskej ekonomiky. Navyše produkujú až 67 % pracovných miest v súkromnom sektore.

Podľa výpočtov Komisie by zavedenie novej smernice do praxe znamenalo, že zakladatelia spoločností s jediným akcionárom SUP by mohli ročne ušetriť 230 až 650 miliónov eur. Presné čísla podľa Komisie závisia od toho, koľko podnikateľov si zvolí formu spoločnosti s jediným akcionárom.

Komisia tiež tvrdí, že zjednodušenie pravidiel na zakladanie spoločností v iných členských štátoch môže zvýšiť podnikateľskú činnosť v únii a následne aj nárast pracovných miest. Opatrenie by malo priniesť aj väčšiu pestrosť z tovarov a služieb pre spotrebiteľa, či zvýšiť celkový rast európskej dvadsaťosmičky.

EurActiv.sk/TASR