„Jednotné nebo“ je o krok bližšie k realite

foto: TASR

Už dvadsať rokov v Európe prebieha reforma letovej prevádzky. Členské štáty k tomu donútil fakt, že cestovanie leteckou dopravou sa začalo z viacerých príčin – či už zo strany leteckých spoločnosti, dispečingu či počasia – čoraz viac predlžovať pre neočakávané meškanie. Od roku 1999 sa priemerne jeden zo štyroch letov oneskoril minimálne o 15 minút.

Európska komisia preto prišla s návrhom na vytvorenie Jednotného európskeho neba (Single European Sky – SES). Avšak aj napriek opatreniam prijatých v roku 2004, je vzdušný priestor EÚ rozdelený do 27 rôznych národných systémov. Táto nesúrodosť núti lietadlá kľučkovať v rôznych letových priestoroch, pričom každý má iný navigačný systém s rôznymi pravidlami a požiadavkami (napríklad let z Bruselu do Ríma riadi deväť stredísk letovej prevádzky). Tým sa zvyšujú nielen emisie, ktoré vypúšťajú lietadlá, ale aj náklady operátorov.

V júni 2008 preto Európska komisia predložila druhý legislatívny balíček, ktorého cieľom je prekonať tieto prekážky napríklad tým, že poskytovateľov navigačných služieb zaväzuje k vyššiemu výkonu. Zámerom exekutívy je, aby členské štáty do roku 2012 vytvorili funkčné bloky vzdušného priestoru (FAB), preniesli kompetencie na Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva (EASA) a spustili výskumný program SESAR, čo má pomôcť predísť nesúrodému prístupu k riadeniu leteckej prevádzky v Európe.

Zasa o krok bližšie

Podpisom dohody o vytvorení takéhoto funkčného bloku (FABEC – Functional Airspace Blok Europe Central), šesť krajín (Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko a Švajčiarsko), ktoré spoločne zaisťujú viac ako polovicu (55 %) európskych letov, priblížili Európu k jednotnému vzdušnému priestoru zas o kúsok bližšie.

Európska komisia očakáva, že tento krok povedie k ročným úsporám na úrovni 340 miliónov eur a zníži emisie CO2 o 500 tisíc ton ročne.

Táto dohoda však nie je jedinou. V minulosti už funkčné bloky vzdušného priestoru vznikli – jeden medzi Britániou a Írskom a druhý medzi Dánskom a Švédskom. Ďalšie dohody medzi členmi EÚ by mali nasledovať v najbližších dvoch rokoch.

Eurokomisár pre dopravu Siim Kallas dúfa, že podpis FABEC-u bude inšpiráciou pre ďalšie členské štáty a všetky funkčné bloky vzdušného priestoru budú vytvorené do 4. decembra 2012.

Dobrou motiváciou pre splnenie stanoveného termínu je napríklad i to, že napriek finančnej kríze, sa objem európskej leteckej dopravy do roku 2030 ešte zdvojnásobí – zo súčasných 10 miliónov na 20,4 milióna letov ročne.