„Jednotné nebo“ schválené

Európsky parlament schválil druhý balík „Jednotné európske nebo“ (SES II) počas včerajšieho (25. marca) plenárneho hlasovania po tom, čo minulý týždeň k dohode dospeli aj ministri dopravy EÚ.

SES II pozostáva z dvoch regulácií, ktorých cieľom je zlepšiť výkon európskeho leteckého systému v kľúčových oblastiach ako je bezpečnosť, kapacita, lety, cenová efektívnosť, environmentálna udržateľnosť prostredníctvom koordinácie a dozoru nad systémami kontroly vzdušnej dopravy a implementácie všeobecných pravidiel a výkonnostných cieľov.

Funkčné vzdušné bloky

Vytvorením priamych vzduchových ciest a podporou efektivity kontroly leteckej dopravy a vybudovaním funkčných vzduchových blokov (FAB) sa skrátia letové časy, zredukuje spotrebované palivo a vylúči menej emisií, tvrdia poslanci. Lety budú rýchlejšie a lacnejšie vďaka kratším cestám a nižším daniam za letov v každej krajine, dodali.

Poslanci doplnili pôvodný návrh Komisie o systémového koordinátora pre vzduchové bloky. Koordinátor uľahčí dohodu medzi členskými štátmi a zrýchli unifikačný proces balíka a zjednoduší koncept spoločných projektov, vrátane stanovenia finančných zdrojov.

Medzinárodné lety musia v súčasnosti prejsť cez národné kontrolné zóny leteckej dopravy alebo bloky, ktoré zahŕňajú presun od jednej národnej autority k druhej. Tento systém neustále spôsobuje meškania, zvyšuje spotrebu a ohrozuje bezpečnosť. Zatiaľ bolo vytvorených 9 vzduchových blokov, vrátane jednotnej britsko-írskej zóny, no aj tak ide len o nepatrný pokrok.

Schválenie balíka SES II bolo prioritou francúzskeho aj českého predsedníctva. Očakáva sa, že vďaka nemu sa ušetria viac ako dve miliardy eur, hlavne, keď berieme do úvahy súčasný stav leteckého sektora.

Ďalšie kroky:

  • June 2012: Koniec implementácie SES II.