K elektromobilom opäť o krok bližšie

Energetické firmy chcú harmonizovať trh s elektrickou energiou, vrátane štandardov pre fungovanie infraštruktúry pre elektromobily. Zhodli sa na tom výkonní riaditelia európskych dodávateľov elektriny na spoločnom stretnutí v Bruseli počas minulého týždňa (27.10.).

Priemysel predstavil energetickému komisárovi Antoniovi Tajanimu deklaráciu, v ktorej sa firmy vyjadrujú na podporu uhlíkovo-neutrálnej Európy a vyzývajú na podporu elektrifikácie dopravných sietí.

Pomôcť by malo najmä zjednodušenie vydávania licencií, pokiaľ ide o budovanie elektrických sietí novej generácie a ich súčastí. Stimulovať investície by mal jednoduchší prístup k likviditným kapitálovým trhom, tvrdia firmy.

Padraig McManus, šéf predstavenstva Electricity Supply Board (ESB), uviedol, že riaditelia energetických spoločností vnímajú spoluprácu v otázke spoločných štandardov za nevyhnutnú, pokiaľ majú mať motoristi v každej členskej krajine EÚ k dispozícii rovnaký systém pre dobíjanie elektrických áut.

„Dohoda v rámci priemyselného odvetvia je nevyhnutným krokom, ktorý uľahčí širšiu penetráciu trhu a umožní Európe stať sa priekopníkom v masovom uvádzaní elektromobilov na trh,“ vyhlásil McManus. Doplnil, že pre tento dôvod by mali byť všetky elektromobily v Európe vybavené rovnakými káblami a rovnakými prípojkami.

Pilotné nabíjacie stanice

ESB odhaduje, že 30 percent emisií v doprave možno pripísať na konto palivovej infraštruktúre a jej obsluhe. V rámci znižovania miery znečistenia ovzdušia skleníkovými plynmi sa preto už dnes stavajú prvé pilotné stanice, ktoré umožňujú dobíjať hybridné elektromobily, resp. sa na nich dajú tankovať biopalivá.

Modelom pre elektrické „čerpacie“ stanice môže byť prototyp stanice firmy Carra Ireland, ktorá navrhla obdobnú schému infraštruktúry pre elektromobily vo Veľkej Británii.

Elektrický pohon môže byť rôzny

Na druhej strane, výrobcovia automobilov sa nezhodujú, akú podobu by mali mať elektromobily, pokiaľ ide o technológie pohonu. Zatiaľ čo viacerí podporujú model dobíjateľných áut prostredníctvom verejnej elektrickej siete, ďalší sa sústredia na výskum a vývoj vymeniteľných batérií v kombinácií s vodíkovým pohonom.

Spoločnosť Better Place, ktorá poskytuje v USA servis pre elektromobily, vyvinula batérie, ktoré ak sa vybijú, motorista si ich môže na príslušných staniciach jednoducho vymeniť za nabité. Firma spolupracuje s partnermi v Dánsku, Izraeli a Austrálii na výstavbe a prevádzke infraštruktúry pre takéto typy vozidiel.

S firmou Better Place diskutuje viacero európskych krajín, no rozhovory napredujú zatiaľ pomaly. Mnohí sa obávajú najmä toho, že americká súkromná firma by mohla vytvoriť de facto monopol na výmenné batériové stanice, ktoré by čiastočne financovali menšie lokálne firmy.