Komisia zvýši bezpečnosť sekuritizovaných produktov zodpovedných za krízu

Zdroj: EurActiv.com

Britský komisár včera (18. február) oficiálne spustil trojmesačnú konzultáciu k tzv. Zelenej knihe, v ktorej predstavuje víziu Komisie o kapitálovej únii.

Až 80 percent európskych malých a stredných podnikov na financovanie svojich aktivít využíva služby bánk. Jednotný kapitálový trh, ktorý by mal byť spustený do roku 2019, by podľa komisára Hilla uľahčil prístup európskych spoločností k financiám na akciových trhoch.

Základným pilierom kapitálovej únie by mali byť nové pravidlá pre sekuritizáciu – proces premeny nelikvidných aktív, ako sú napríklad úvery, na cenné papiere.

V rámci tohto procesu môžu banky vytvárať balíky úverových pohľadávok tvorené úvermi domácností a podnikov s rôznym stupňom rizika a následne ich po častiach predať investorom, ako sú napríklad dôchodkové fondy.

Problémom ostáva kvalita takéhoto balíčka. Krízu z roku 2007 odštartovali v Spojených štátoch práve investície finančných inštitúcií do rizikových spotrebiteľských úverov „zabalených“ do komplexných produktov. Následná strata dôvery prispela ku globálnej úverovej kríze a k nútenej záchrane viacerých bánk na oboch stranách Atlantiku.

Kapitálová únia má vytvoriť štandardizované pravidlá pre vznik nových finančných produktov a hodnotenie ich kvality.  Ako bude tento rámec nastavený je práve predmetom konzultácie so zainteresovanými  stranami. Zdroj blízky EÚ naznačil, že Komisia bude „extrémne opatrná,“ kvôli úlohe, ktorú sekuritizácia zohrala pri vzniku krízy.

„Toto nie je návrat do starých čias trhov s rizikovými hypotékami,“ povedal na tlačovej konferencii komisár Hill novinárom s tým, že návrh Komisie je súčasťou „širšieho rozhovoru,“ s inštitúciami, ako je Banka Anglicka,  Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európska centrálna banka (ECB) a Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere.   

„Mnoho inteligentných ľudí, ktorí o sekuritizácii premýšľajú väčšinu času, si myslí, že je možné vytvoriť rámec, ktorý bude transparentnejší a stabilnejší, a umožní ľudom jasnejšie predvídať riziká,“ dodal Hill.

Nová legislatíva

Smernica o kapitálových požiadavkách stanovuje vyššiu úroveň kapitálu, ktorý musia banky držať, aby boli v prípade núdze schopné odolať finančným šokom.

Kritici tejto smernice však upozorňujú, že banky už nie sú dostatočne motivované uvoľniť kapitál pre európskych podnikateľov. Nedostatočný prístup k investíciám je jeden z citovaných  dôvodov pomalého hospodárskeho rastu únie. Na jeho podporu EÚ teraz zváži nové pravidlá pre kalibráciu rizika rozličných sekuritizovaných nástrojov.

„Európski politici v posledných rokoch pracovali na tom, aby boli banky bezpečnejšie. Teraz sa treba sústrediť na opatrenia, ktoré prispejú k posilneniu rastu pre všetkých občanov Európy. Plne funkčný jednotný kapitálový trh, kde by banky hrali významnú úlohu, musí byť súčasťou tohto programu,“ naznačil generálny riaditeľ britskej bankovej asociácie Sally Scutt.

V Spojených štátoch akciové trhy a trhy s dlhopismi generujú väčšinu finančných prostriedkov. Európsky fragmentovaný kapitálový trh je približne na polovičnej úrovni. „Ak by EÚ mala taký kapitálový trh ako USA , medzi rokmi 2008 až 2013 by európske spoločnosti mali k dispozícii približne 90 miliárd eur“ tvrdí Komisia.

Analytik spoločnosti Nex Finance Jiří Cihlář si naopak myslí, že takáto únia prispeje k oživeniu rastu len minimálne. "Spôsob financovania firiem je výsledkom určitého vývoja. Nezmení to len prenastavenie pravidiel."

Pre Slovensko  bude mať ešte menší význam. „To, že kapitálový trh na Slovensku nefunguje, je taktiež spôsobené aj nezáujmom zahraničných investorov. Tých oveľa viac v strednej Európe láka burza vo Varšave alebo vo Viedni," dodal pre TASR.

EurActiv.sk/EurActiv.com