Kde v EÚ je najvyššia minimálna mzda? (INFOGRAFIKA)

Minimálna hodinová mzda v EÚ, zdroj: EurActiv

Minimálna hodinová mzda v EÚ minulý rok narástla najviac za posledných 10 rokov. Vyplýva to z najnovšej štúdie nemeckého Inštitútu pre hospodársky a sociálny výskum Hansa Böcklera (WSI).

Návrat k predkrízovému stavu

V roku 2016 narástli minimálne platy v členských štátoch Únie nominálne (bez zarátania inflácie) v priemere o 5 %. Po prvý krát sa tak rast miezd vrátil k predkrízovým hodnotám.

Najviac v Luxembursku, najmenej v Bulharsku

Najvyššia minimálna hodinová mzda bola minulý rok v Luxembursku (11,27 eur). Nasleduje Francúzsko (9,76 eur), Holandsko, Belgicko, a Írsko (všetky nad 9 eur).

Na Slovensku narástol minimálny hodinový zárobok na 2,5 eur. Je tak vyšší ako v Českej republike (2,44 eur) či v Maďarsku (2,35 eur). Najvyšší minimálny hodinový príjem z krajín V4 je v Poľsku (2,65 eur)

Najnižšia minimálna hodinová mzda z krajín EÚ je v Bulharsku (1,42 eur) a Rumunsku (1,65 eur)

 

K nárastu prispelo niekoľko faktorov. Okrem nízkej inflácie WSI upozorňuje aj na rôzne iniciatívy v členských štátoch.

Napríklad v Slovinsku vzrástla minimálna mzda vďaka kampani odborových zväzov od roku 2010 až o 23 %.