Komisár Almunia: EÚ kráča v ústrety skutočným zmenám

Na včerajšom Medzinárodnom ekonomickom fóre v Bruseli komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia hovoril o európskej odpovedi na finančnú krízu a o krokoch, ktoré treba podniknúť na obnovu hospodárskeho rastu únie.

Odpoveď na krízu

Na piatkovom mimoriadnom stretnutí hláv štátov a predsedov vlád krajín EÚ sa lídri dohodli na jednotnom postupe pri prekonávaní dôsledkov finančnej krízy, ktoré predložia na víkendovom summite G20 vo Washingtone. Vytvoriť konsenzus medzi všetkými členmi EÚ nebolo ľahké, najmä kvôli národným ekonomickým záujmom. Komisár teda v prvom rade zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby boli členské štáty pri rozhodovaní jednotné.

Komisár však ocenil koordinovanú spoluprácu vlád, Komisie a Európskej centrálnej banky po prvých otrasoch na trhoch, ktorou sa snažia zmierniť recesiu, chrániť vklady a udržať kreditný tok pre firmy a domácnosti. Na príklade Maďarska poukázal, že každý členský štát pod tlakom ohrozenia finančnej stability dostane od EÚ pomoc, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu krízy.

„Aj keď máme čo robiť so súčasnou krízou, musíme myslieť aj dopredu. Udalosti posledných mesiacov len poukázali na slabé miesta našich finančných systémov. Musíme sa uistiť, že ku kríze týchto rozmerov už v budúcnosti nedôjde,“ tvrdí Almunia. Podľa komisára Komisia intenzívne pracuje na návrhoch, ako zaplniť nedostatky vo finančnom sektore. „Navrhli sme reformu pre kapitálové požiadavky, garancie depozitných vkladov a účtovných pravidiel,“ upresnil.

Kríza a ekonomika EÚ

Kríza nenarobila zmätky len na finančných trhoch, ale veľmi rýchlo sa premietla aj do reálnej ekonomiky. V Európe sa rozšírila pochmúrna podnikateľská nálada, čo sa značne podpísalo aj na jesennej prognóze hospodárskej situácie v EÚ, ktorú skoncipovala Komisia. Rast európskej ekonomiky bude v budúcom roku takmer nulový (0,2 %) a nezamestanosť by mala stúpnuť o jeden percentuálny bod. Predpovede Medzinárodného menového fondu sú ešte pesimistickejšie.

Podľa komisára Almuniu treba využiť všetky dostupné prostriedky na to, aby sa tieto negatívne dôsledky zmiernili. Hovoril o viacerých nástrojoch. Tým prvým je finančná politika. „Súčasný pád miery inflácie umožnil znížiť úrokové sadzby, čo podporilo odbyt a investície,“ poukázal komisár. Ďalším prostriedkom, ktorý sa môže operatívne použiť je Pakt stability a rastu, ktorý ponúka široké možnosti pre rozpočtovú politiku na zmiernenie krízy. Koordinovanou spoluprácou by sa mala dosiahnuť stabilita eura a zabrániť vysokým verejným dlhom krajín EÚ.

Tretím elementom pre ekonomickú obrodu sú podľa komisára štrukturálne reformy – „špeciálne tie, ktoré zvýšia dopyt a pomôžu znížiť inflačný tlak a podporia nákupnú silu domácností“. Pokiaľ ide o podporu produkcie, treba podľa slov komisára investovať do  vývoja nízkoemisných technológií a energetickej efektivity, čo by mohlo podporiť konkurencieschopnosť európskych produktov a zároveň splniť ambiciózne plány boja proti klimatickým zmenám.

Podľa Almuniu v snahe o zmiernenie situácie na pracovnom trhu, treba zaistiť krízovú finančnú podporu pre ohrozené domácnosti a investovať do vzdelania. Na podporu ohrozených malých a stredných podnikov sa už pripravila Európska investičná banka (EIB), ktorá zvýšila svoj balík pôžičiek na 30 miliárd eur. „Navrhneme posilnenie kapitálu EIB, aby okrem podpory firiem mohla ďalej podporovať projekty na boj proti klimatickým zmenám, podporu energetickej bezpečnosti a rozvoj infraštruktúry,“ dodal.

Európska komisia v súčasnosti pripravuje kompletný plán obnovy založený na spomenutých okruhoch, ktorý bude prezentovať 26. novembra. „S ním môžeme koordinovane odpovedať na krízu v ekonomických a finančných systémoch […]. EÚ teda kráča v ústrety skutočným zmenám,“ uzavrel Almunia.