Komisárka Kroes: Proti monopolom bojujete ako Jánošík

„Konečné rozhodnutie ešte nepadlo. To je všetko, čo vám môžem povedať,“ vyhlásila komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroes na otázku novinárov, ako Komisia posúdi žiadosť slovenských alternatívnych poštových operátorov o zabránenie remonopolizácie trhu poštových služieb v SR, na ktorom tri roky fungovala voľná súťaž.

Podstatou sporu je novela zákona o poštových službách, ktorá od 1. apríla 2008 dáva Slovenskej pošte „poštovú výhradu“ na doručovanie zásielok do 50 gramov. To vylučuje z trhu iných poštových operátorov v tomto segmete a Slovenská pošta získava monopolné postavenie. Ak Komisia rozhodne, že norma je v rozpore s európskou legislatívou, jej účinnosť bude pozastavená.

Téme Slovenskej pošty by sa komisárka nevyhla ani pri rokovaní s premiérom Robertom Ficom. To sa však neuskutočnilo pre premiérovu zaneprázdnenosť. „Nepodarilo sa nám zladiť naše kalendáre,“ vysvetlila komisárka na tlačovej konferencii v Bratislave. Tá sa uskutočnila pri príležitosti 1. Slovenskej konferencie o hospodárskej súťaži, spoluorganizovanej Zastúpením Európskej komisie v SR, Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku a Protimonopolným úradom SR, na ktorej Neelie Kroes vystúpila.

Komisárka vysoko vyzdvihla úroveň hospodárskej súťaže na Slovensku: „Ste šťastná krajina, že máte funkčný Protimonopolný úrad už od vzniku republiky.“ Dodala, že Slovensko má „odvahu Jánošíka“ bojovať proti narušiteľom hospodárskej súťaže.

Zdravé konkurenčné prostredie je mimoriadne dôležité pre vývoj cien, čo sa ukázalo v Slovinsku. Ľubľana momentálne zápasí s najvyššou mierou inflácie v eurozóne. Politici aj ekonómovia sa zhodujú v tom, že na vine nie je ani tak euro ako slabá domáca konkurencia: „Tam sú dva obchodné reťazce, žiadna konkurencia a to bol dôvod, prečo im rapídne narástli ceny,“ vysvetľuje šéfka Protimonopolného úradu Danica Paroulková.  Na Slovensku by podobný scenár po prijatí eura nemal nastať: „U nás je úplne iná situácia. Tu je desať reťazcov, ktoré bojujú o zákazníka.“

Cenové kartely medzi veľkými podnikmi na trhu zvyšujú ceny o 25% až 50%. Európska komisia už v boji proti takýmto nelegálnym dohodám udelila pokuty vo výške 3,3 miliardy eur v ôsmich prípadoch za posledné tri roky.

Jeden z najznámejších je rozbitie tzv. „pivného kartelu“ minulý rok v Holandsku. Výrobcovia značiek Heineken, Grolsh a Bavaria dostali pokutu celkovo 273 miliónov eur. Komisia to odôvodnila tým, že spoločnosti si “rozdelili trh, fixovali ceny a vymieňali si dôverné informácie.” Následkom boli “vyššie ceny piva za nižšiu kvalitu.” Neelie Kroes na konferencii vyhlásila, že toto rozhodnutie Komisiu preslávilo a keď prechádzala náhodou okolo krčiem na ulici, ľudia jej mávali a zdvíhali poháre s pivom: “Až som si povedala, či to pivo teraz predsa len nie je prilacné…”


Článok bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku