Komisárka pre inovácie: Rizikový kapitál čaká prelom

Obľúbený MP3 štandard pre uschovávanie a prehrávanie hudby síce vymysleli v Európe, no komercializovali ho v USA. Taká je realita inovácií v EÚ. "Toto sa musí zmeniť. Pokiaľ by sme dokázali vytvoriť veľký a harmonizovaný jednotný trh pre služby prepojený s európskym trhom rizikového kapitálu, len si predstavte, čo by sme mohli dosiahnuť," uviedla počas svojho vystúpenia na pôde Americkej obchodnej komory v Bruseli.

Komisárka sa svojím stanoviskom dala jasne najavo, že je naklonená čoraz intenzívnejšiemu volaniu prepojiť verejné a súkromné fondy rizikového kapitálu v spoločnej snahe o stimulovanie inovácií v Európe.

Súkromní investori a politickí predstavitelia sa 2. marca stretnú v Bruseli, aby diskutovali o spôsoboch ako v EÚ posilniť dlhodobé investície rizikového kapitálu. Riziko a obmedzené skúsenosti so správou fondov spôsobujú, že Európa je nepriaznivým miestom pre inovatívne podniky, najmä pokiaľ sa snažia získať finančnú podporu.

Stretnutie 2. marca organizuje Európska asociácia rizikového kapitálu (EVCA) len deň pre tým, ako sa európski komisári stretnú, aby diskutovali o inováciách v rámci stratégie Európa 2020. Investori presadzujú myšlienku vytvoriť sériu súkromne spravovaných megafondov, ktoré budú mať dostatočnú expertízu na to, aby dokázali získať miliardy eur od zahraničných investorov, ochotných podstupovať riziko s vidinou vysokého výnosu.

Navrhované fondy fondov by pracovali v tandeme s Európskym investičným fondom, ktorý poskytuje rizikový kapitál malým a stredným podnikom a podnikateľom využitím prostriedkov daňových poplatníkov.

Inovácie zaujali politický kapitál

"Európa má na to, a aj bude, svetovým lídrom vo viacerých oblastiach, vrátane nanotechnológií a biotechnológí. Chcem, aby sa z Európy stala zvučná inovatívna ekonomika, v ktorej podniky budú chcieť operovať a investovať a kde budú výskumníci z celého sveta chcieť pracovať," vyhlásila komisárka Geogheganová-Quinnová.

Geogheganová-Quinnová verí, že teraz existuje politická vôľa, ktorá chce urobiť prelom v rizikovom financovaní. "Európa má na to, a aj bude, svetovým lídrom vo viacerých oblastiach, vrátane nanotechnológií a biotechnológí. Chcem, aby sa z Európy stala zvučná inovatívna ekonomika, v ktorej podniky budú chcieť operovať a investovať a kde budú výskumníci z celého sveta chcieť pracovať," vyhlásila Geogheganová-Quinnová.

Narozdiel od USA, inštituciálni investori v Európe – penzijné fondy a poisťovne – majú menej ruzikového kapitálu a tradične sa vyhýbajú podpore vysokorizikových malých a stredných podnikov.

Z rizikového kapitálu bola financovaná aj spoločnosť Skype zameraná na komunikáciu prostredníctvom internetu. V roku 2005 ju predali za 2,43 miliardy eur. Takéto príklady sú však ojedinelé a podľa expertov Európa stále potrebuje získavať nové skúsenosti, najmä pokiaľ ide o správcov fondov.

Okolo 90 % rizikového kapitálu v Európe smeruje do malých a stredných podnikov a podľa asociácie prepojenie súkromného a verejného financovania by mohlo byť dôležitým impulzom pre ekonomiku v problémoch.

"Navrhujeme vytvorenie špecifického programu zameraného na získavanie dlhodobého súkromného financovania pre európsky rizikový kapitál podnecovaním súkromne spravovaného fondu fondov k vyberaniu najlepších správcov rizikového kapitálu, ktorých potenciál by sa potom predával investorom z celého sveta," uviedol Georges Noël, riaditeľ EVCA.

"Tento program by vytvoril partnerstvo s existujúcimi zdrojmi financovania z verejných zdrojov (Európskym investičným fondom) a slúžil by na rozšírenie súčasnej základne investorov rizikového kapitálu." Aj keď úplná špecifikácia schémy nie je hotová, načrtol aj možnosť, že by vznikali špecializované fondy podľa sféry záujmu – napríklad zamerané na biotechnológie či čisté technológie.