Komisárka predstavila tisíce žien vhodných do riadiacich funkcií

Autor: Ambro, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Zoznam sa vypracoval na základe iniciatívy európskych ekonomických škôl s názvom Ženy vo vrcholových orgánoch a od stredy (12.12.) je dostupný vo forme on-line databázy. Eurokomisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo zdôraznila, že ženy, ktorých mená sú uvedené na tomto zozname, spĺňajú prísne kritériá na riadenie spoločností stanovené verejne kótovanými spoločnosťami, sú vysoko kvalifikované a pripravené zaujať pozície vo vrcholových orgánoch.

Neustále sa rozširujúci zoznam žien podľa Viviane Reding jasne poukazuje na skutočnosť, že vynikajúco kvalifikovaných žien je viac než dosť, že tieto ženy môžu pomôcť vo vedení európskych a svetových korporácií v 21. storočí a že je načase odstrániť skryté obmedzenia, ktoré im bránia v postupe na najvyššie firemné pozície. Firmy vyzvala, aby túto doposiaľ nevyužitú rezervu talentov využili.

„Musíme využiť všetky talenty, ktoré naša spoločnosť ponúka, aby sme zaistili vzostup európskeho hospodárstva. Preto Európska komisia predkladá návrh európskeho právneho predpisu, ktorého cieľom je napomôcť vyvážené zastúpenie žien a mužov v riadiacich orgánoch,“ uviedla Reding. „Často počúvam argumenty, že nie je dostatok žien kvalifikovaných na zastávanie riadiacich funkcií. Práve dnes však európske ekonomické školy a ich partnerské organizácie na celom svete tieto mýty aj sklené stropy odstránia,“ dodala.

Zoznam aj fórum na online sieti LinkedIn budú spravované členmi predstavenstva Financial Times, ktorí ale nie sú súčasťou výkonného riadiaceho tímu.

Kritériá

Každá žiadosť o zaradenie do databázy sa oficiálne posudzuje a preskúma. Do databázy sú zaradené iba tie ženy, ktoré spĺňajú stanovené kritériá. Ekonomické školy a profesionálne organizácie, ktoré sa podieľajú na tejto iniciatíve, uplatňujú rovnaké kritériá aj na svojich absolventov a členov uchádzajúcich sa o zaradenie do databázy.

 Ženy uvedené na zozname majú minimálne päťročnú skúsenosť na jednej alebo viacerých pozíciách ako predsedníčka alebo nevýkonná členka predstavenstva verejne obchodovateľných spoločností, generálna riaditeľka, výkonná riaditeľka, finančná riaditeľka v súkromných spoločnostiach, rodinná príslušníčka a majoritná akcionárka v správnej rade veľkých rodinných firiem, riaditeľka štátnych agentúr, riaditeľka neziskových organizácií, vedúca pracovníčka spoločnosti zameranej na inštitucionálne investície, hlavná partnerka profesionálnych spoločností poskytujúcich služby klientom – správnym radám a ich výborom, podnikateľka alebo univerzitná profesorka s príslušnými skúsenosťami.

Európska komisia predložila v novembri návrh smernice, ktorej cieľom je zlepšiť rodovú vyváženosť v dozorných radách veľkých firiem v závislosti od kvalifikačných predpokladov a zásluh. Minimálnym cieľom stanoveným v navrhovanom predpise je mať v EÚ 40-percentné zastúpenie  žien vo vrcholových orgánoch verejne kótovaných spoločností do roku 2020 a vo vrcholových orgánoch verejných podnikov do roku 2018. (EurActiv, 19.11.2012)