Komisárka vidí úspory energie ako cestu z krízy

„Ak sa budeme snažiť o maximálnu energetickú úspornosť, vytvorí to pracovné miesta na lokálnej úrovni – presne tam, kde sú potrebné,“ uviedla Connie Hedegaard v Prahe na úvod medzinárodnej konferencie o úsporách energie.

Počas oficiálnej návštevy v ČR sa stretla s ministrami pre priemysel a obchod, životné prostredie i financie a tiež štátnym tajomníkom pre EÚ.

Európski politici si podľa komisárky musia uvedomiť, že bojom proti zmenám klímy môžu riešiť aj hospodárske problémy kontinentu. „Ak budeme hospodársku krízu využívať ako výhovorku, prečo nič nerobiť proti globálnemu otepľovaniu, obráti sa to proti nám,“ upozornila Hedegaard.

Pozitívnym dôsledkom energetických úspor bude podľa nej obmedzenie dovozu fosílnych palív z tretích krajín do Únie. „Nadbytok zo všetkých ostatných hospodárskych odvetví sme spotrebovali na dovoz ropy,“ poznamenala. „Je v záujme Európskej únie, aby svoje náklady na fosílne palivá obmedzila.“

Riaditeľ Centra pre otázky životného prostredia Univerzity Karlovy Bedřich Moldan tiež považuje boj s klimatickou zmenou za ekonomickú príležitosť, ktorá by navyše mohla zvýšiť jej konkurencieschopnosť oproti ostatným svetovým regiónom. Postup klimatickej zmeny treba podľa neho prijať ako vážny fakt, „vziať to ako realitu a snažiť sa z tej reality vyťažiť čo najviac“.

Opatrenia energetickej efektívnosti sú ale podľa neho len „čiastkovou záležitosťou“ vzhľadom na „mnohé hlboké, štrukturálne príčiny“ súčasnej hospodárskej krízy.

Nedávny prieskum, ktorého výsledky zverejnil český EurActiv, potvrdil, že v čase recesie sa na úsporu energie musia viac zamerať najmä malé a stredné podniky (MSP), keďže energie pre nich predstavujú významnú časť výdavkov. Zástupcovia MSP sa zhodli, že cestou k zaisteniu konkurencieschopnosti je okrem samotných úsporných opatrení aj lepšia spolupráca s dodávateľmi energií, ktorí by mali pozornejšie vnímať potreby podnikateľov a optimalizovať napríklad distribučné sadzby.

Podľa údajov Európskej komisie pre rok 2010 tvorili mikro, malé a stredné podniky na Slovensku až 99,2 % firiem a zamestnávali viac ako 57 % obyvateľov. Udržanie ich konkurencieschopnosti a znižovanie výdavkov na energie je preto kľúčové aj v SR.