Komisárka žiada lacnejšie SMSky

Zdroj: www.creativecommons.org

Pozadie

V júni minulého roku Komisia predstavila nariadenie, ktorým znížila ceny roamingových hovorov v Európe. Odvtedy musia telekomunikačné spoločnosti účtovať maximálne 49 centov za minútu (plus DPH) za roamingové volania a maximálne 24 centov (plus DPH) za minútu prichádzajúceho hovoru.

Takzvaný dátový roaming, ktorý zahŕňa textové správy a surfovanie po internete, posielanie obrázkov, či sťahovanie hudby, bol z tohto nariadenia vyňatý.

Otázky

Ceny textových správa a mobilného internetu v zahraničí sa musia výrazne znížiť do júla 2008, v opačnom prípade príde EÚ s povinným znížením cien, varovala komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová.

Redingová formulovala svoje ultimátum na Svetovom kongrese mobilných operátorov v Barcelone, kde sa zišli výkonní riaditelia telekomunikačných spoločností.

„To čo žiadam, je presvedčivé, ale zároveň realizovateľné celoplošné zníženie cien pre dátový roaming, na dobrovoľnej báze do 1. júla, vyhlásila komisárka. Dodala, že „nemá chuť znova regulovať“, ale bude nútená tak urobiť, ak do stanoveného dátumu nedôjde k zmene.

Komisia odhaduje, že textová správa poslaná v zahraničí môže stáť až 20 krát viac aká tá, ktorá sa pošle v domácej sieti. V priemere stojí zaslanie jednej smsky v jednotlivých členských štátoch medzi 5 až 10 centov, zákazníkom sa však účtuje niekedy aj viac ako 50 centov, ak smsku pošlú z inej členskej krajiny. Pri sťahovaní dát sú ceny prinajmenšom štyri až šesťkrát vyššie než ekvivalentné domáce sadzby.

EÚ nemôže akceptovať, že mobilní operátori majú dvadsaťkrát väčší zisk na roamingu na svojich domácich zákazníkoch, komentovala Redingová údaje zozbierané Európskou skupinou regulátorov (Euroepan Regulators Group- ERG) v januári. Pre nápravu navrhuje Komisárka „dobrovoľné“ roamingové balíčky, ktoré umožnia zákazníkom sťahovať dáta v 27 krajinách EÚ za rovankú cenu aké sa účtujú na jednotlivých domácih trhoch, “zvýšené o jednotnú konkurenčnú sadzbu.”

Podľa komisárky Redingovej nie sú vysoké ceny roamingu obhájiteľné dodatočnými nákladmi operátorov, a preto sa dajú považovať a „využívanie“ zákazníkov. Redingová informovala, že bude akceptovať zvýšenie cien za textová správy zo zharaničia do 2 alebo 3 centov, a do 25 až 50 centov za stiahnutie jedného megabytu. Tieto čísla “naznačujú úroveň, ktorá by sa mohla objaviť v prípadnom nariadení”, ak trh nevezme do úvahy odporučania komisárky.

Komisa musí v tejto oblasti konať, pretože „národní regulátori nie sú schopní riešiť tieto veci jednostranne“, povedala v prejave Redingová. Opakovane zdôraznila potrebu nahradenia ERG Európskym úradom pre telekomunikačný trh, čo je návrh, ktorý sa už v novembri objavil v balíku návrhov o telekomunikáciách.

Pozície

Mobilní operátori, zastúpení v asociácii GSM, varovali pred reguláciou roamingových dát, pretože by to podľa nich mohlo zabrzdiť inovácie v tomto sektore. „Nemyslíme si, že cenová regulácia je prospešná“, povedal Tom Phillips z GSMA. Poukazuje na to, že hlasový roaming je „konkurenčný trh“, no dátový roaming je evidentne na inom stupni svojho vývoja.“

“Trh sa rýchlo rozvíja pretože operátori vyvíjajú nové a inovatívne služby a balíky taríf, vrátane balíkov rovných sadzieb. V období tak rýchleho rastu a inovácií sa GSMA domnieva, že diskusia o regulácii je predčasná”.