Komisia chce presadiť stropy pre kartové poplatky

zdroj sxc.hu

Komisia v stredu (24. júla) predloží revidovanú smernicu o platobných službách a súčasne reguláciu mnohostranných výmenných poplatkov (MIF). Komisár pre vnútorný trh a finančné služby Michel Barnier uviedol, že zavedenie stropov pre MIF má logiku v záujme spotrebiteľov. Napríklad v Spojených štátoch či Dánsku sa neuplatňujú a krajiny si bez nich podľa jeho slov vedú dobre.

„Ak dovolíte, výmenné poplatky sú dojnými kravami pre kartové spoločnosti,“ vyhlásil Barnier. MIF sú poplatky, ktoré platia maloobchodníci bankám držiteľov kariet v rámci elektronickej transakcie platobnou kartou (či už debetnou alebo kreditnou). Nominálne sú navrhnuté tak, aby sa náklady za spracovanie platby prerozdelili medzi kupujúceho a predávajúceho.

Obchodníci však zvyčajne svoj podiel skryjú do ceny svojho tovaru alebo služby. Poplatok pritom medzi nimi nie je obľúbený a sú za to, aby ho obmedzili alebo dokonca zakázali. Mnohí politici poukazujú na to, že ak sa tak stane, spotrebitelia budú profitovať z nižších cien produktov. Kartové spoločnosti sa však bránia tým, že sú nevyhnutné na pokrytie nákladov, vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti transakcií.

Okrem toho na španielskom príklade poukazujú, že zníženie MIF nemusí mať želané dôsledky pre spotrebiteľov. V Španielsku boli výmenné poplatky v obodbí 2006 až 2010 znížené o viac ako 57 %. Podľa štúdie, ktorú vypracovali akademici s podporou MasterCard z toho však neprofitovali konzumenti, ale maloobchodníci za päť rokov ušetrili 2,75 miliardy eur.

Podľa Barniera je legislatíva nevyhnutná vzhľadom na rozsudky Súdneho dvora EÚ, ktorý rozhodol o limitoch pre poplatky, ktoré účtuje Visa Europe. „Striktne aplikujeme rozhodnutia Súdneho dvora, takže nebudú žiadne prekvapenia,“ zdôraznil a zároveň dodal, že stanovia pre ne stropy, ale nezrušia ich.

Komisia v uplynulých rokoch vykonala viacero protimonopolných vyšetrovaní na trhu platobných kariet, osobitne zameraných na mnohostranné výmenné poplatky. Konanie proti spoločnosti Visa Europe začalo v marci 2008 pre MIF vzťahujúce sa na spotrebiteľské transakcie debetnými a kreditnými kartami.

Záväzok Visa, že svoje MIF poplatky pre debetné karty obmedzí na 0,2 % sa stal záväzným v decembri 2010, avšak konanie týkajúce sa kreditných kariet pokračovalo, kým Visa nestanovila strop na 0,3 % hodnoty transakcie v máji 2013. Tento limit sa do konca tohto roka môže stať záväzným. Komisia vyšetruje aj MasterCard a nedávno otvorila nové kolo skúmaní.

Podľa slov francúzskeho eurokomisára regulácia MIF kodifikuje existujúce dohody s Visa Europe tak, aby sa vzťahovali na všetkých kartových poskytovateľov a tým sa vytvoria rovnaké podmienky pre nových účastníkov na trhu.

Podľa uniknutého návrhu, ktorý získal EurActiv, by nové limity mali byť na úrovni 0,2 % z hodnoty transakcie vykonanej debetnou kartou a 0,3 % v prípadne použitia kreditnej karty. Médiá pritom v uplynulých týždňoch avizovali, že pre oba typy transakcií bude stanovený rovnaký 0,2-percentný limit.