Komisia chce skrotiť finančné giganty

Zdroj: Flickr

Mnohé medzinárodné skupiny operujúce v bankovom a súčasne poisťovníckom sektore tvoria niekedy aj stovky subjektov, preto je veľmi ťažké udržať ich pod kontrolou. Komisia teda navrhla novú regulačnú štruktúru, ktorá dá viac právomocí národným orgánom dohľadu.

Nové pravidlá sú výsledkom viac ako trojročnej konzultácie a dopĺňajú smernicu o konglomerátoch. Direktíva vstúpila do platnosti ešte v roku 2002, no nedokázala úplne zachytiť problémy, ktoré nakoniec zvýraznila finančná kríza. Zmeny musia najprv odobriť členské štáty a Európsky parlament. Komisia dúfa, že „požehnanie“ dostane v priebehu roka 2011.

Väčšej kontrole by tak mohlo podliehať celkovo 57 európskych konglomerátov (napríklad nemecký Allianz či londýnsky Old Mutual) a tiež finančné skupiny z nečlenských krajín s veľkou sieťou v EÚ. „Aby sme sa poučili z finančnej krízy chce Komisia národných finančných regulátorov vybaviť novými právomocami, vďaka ktorým budú môcť lepšie dohliadať nad materskými subjektmi konglomerátov, akými sú napríklad holdingové spoločnosti,“ uviedla v stanovisku Komisia.

Podľa exekutívy nové pravidlá umožnia naraz bankovú, poisťovnícku a doplnkovú kontrolu a tak by sa mali zaplátať diery v systéme, ktoré zvýraznila finančná kríza.

Súčasť širšej reformy

Komisia v návrhu uvádza, že nové pravidlá vyriešia aj problémy, ktoré vznikajú napríklad pri mnohonásobnom použití kapitálu – teda keď sú fondy jedinej entity používané pri kalkulácii úrovni kapitálu nielen v samotnom subjekte, ale aj jeho materskej spoločnosti. Taktiež sa zameriavajú aj na riziko domino efektu v prípade veľkých holdingových spoločností zložených aj z tisícky dcérskych firiem.

Pri prehodnocovaní existujúcich pravidiel Komisia odhalila, že v niektorých prípadoch nebola možná dostatočne komplexná kontrola pre právne zriadenie finančných skupín. „V niektorých prípadoch boli národné orgány ponechané bez vhodných nástrojov, pretože boli povinné vybrať si medzi bankovou alebo poisťovníckou kontrolou, vyplývajúcou zo špecifických smerníc podľa sektora,“ vysvetlila Komisia. „Hlavnou úlohou direktívy je opraviť tento neúmyselný vedľajší účinok súčasných pravidiel.“

V rámci nového systému, holdingové spoločnosti, ktoré operujú v bankovom sektore a sú regulované orgánmi bankového dohľadu budú ďalej regulované bankovými supervízormi, aj keď sa súčasťou siete stali veľké poisťovne a naopak. Konglomeráty s aktívami nižšími ako 60 miliárd eur by sa doplnkovému dohľadu mali vyhnúť.

Iniciatíva je súčasťou širšej snahy EÚ o prísnejšiu reguláciu bankového, poisťovníckeho a finančného sektora. Komisia verí, že doplnkový dohľad nad veľkými komplexnými skupinami operujúcimi vo viacerých krajinách by mal byť aplikovaný rovnako vo všetkých členských štátoch a preto si bude vyžadovať úzku koordináciu regulačných orgánov. „Hlavným cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť spektrum nástrojov a právomocí v oblasti dohľadu bez ohľadu na právne štruktúry finančných konglomerátov,“ vysvetlila Komisia.

(EurActiv/Reuters)