Komisia chce urýchliť zamestnávanie mladých

Eurokomisárka Marianne Thyssenová (zdroj: Európska komisia)

„Sme si vedomí, že členské štáty kvôli rozpočtovým obmedzeniam stále považujú podporu zamestnanosti mladých za náročnú,“ vyhlásila včera komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová.

Na tlačovej konferencii v Bruseli spoločne s podpredsedom EK pre euro a sociálny dialóg Valdisom Dombrovskisom predstavila návrh na zvýšenie predbežného financovania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

V rámci rozpočtových prostriedkov, ktoré EÚ na tento účel na rok 2015 pridelila, dôjde k zvýšeniu z 1 – 1,5 % až na 30 %. Z celkových 3,2 miliardy na podporu iniciatívy sa jedná približne o 1 miliardu eur.

Od členských štátov sa očakáva, že tieto finančné prostriedky neodkladne poskytnú prijímateľom projektov v podobe zálohových platieb na projekty, pričom táto ich povinnosť sa bude dôkladne monitorovať, upozornila Komisia.

Predstavitelia EÚ veria, že tento krok by mohol už v roku 2015 vytvoriť 650 tisíc nových pozícií pre ľudí do 25 rokov. Pôvodné financovanie pritom rátalo s vytvorením 14 až 22 tisíc pracovných miest.

Viaceré členské štáty doteraz financie z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých nevyužívali, aby neporušili rozpočtové pravidlá EÚ. Švédsko tak napríklad nevyužilo 118 miliónov eur. Jeho verejný dlh by presiahol stanovenú európsku normu a Komisia doteraz peniaze vyplácala retroaktívne.

5 miliónov bez práce

„Potešilo nás, že Európska komisia konečne priznala zamestnávaniu mladých dôležitosť, ktorú si zaslúži. Je teraz na členských štátoch, aby návrh podporili a zabezpečili, že sa financovanie reálne dotkne mladých ľudí,“ povedala predsedníčka Európskeho fóra mládeže (EYF) Johanna Nymanová.

Nezamestnanosť ľudí do 25 rokov dosahuje v EÚ-28 vyše 21 %. V eurozóne je to ešte o 2 percentá viac. Medzi krajinami EÚ existujú v tomto smere veľké rozdiely. V Nemecku je medzi mládežou do 25 rokov 7,2 % nezamestnaných, v Španielsku je to 44 % viac.

Na prekonanie regionálnych rozdielov sa Európsky parlament a Rada dohodli na vytvorení osobitnej iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Týka sa oblastí kde miera ich nezamestnanosti presahuje 25 %.

S vyše 6,4 miliardami eur na roky 2014-2020 dopĺňa Záruku pre mladých v úsilí nájsť mladým novú prácu, vrátiť ich do vzdelávacieho procesu alebo nájsť im stáž.