Komisia chce zjednotiť cestovné lístky

Zdroj: Flickr

Myšlienku, ktorá by významne ušetrila čas a starosti cestovateľov, komisár pre dopravu Siim Kallas riešil s expertmi na inteligentné dopravné systémy počas každoročnej konferencie v Bruseli. Jednorazový lístok by platil počas celej cesty po Európe a vzťahoval by sa na všetky spôsoby dopravy – či po vode, železniciach, cestách alebo vo vzduchu. Rezervácia a nákup takéhoto multifunkčného lístka by cestovatelia mohli urobiť cez internet, alebo pri jedinom okienku.

V súčasnosti je síce možné si takmer všetky cestovné lístky kúpiť cez on-line transakcie, ale najmä v prípade ďalekých ciest to často znamená niekoľko jednotlivých platieb u rôznych dopravných prevádzkovateľov. Rodiaci sa návrh Európskej komisie by celý tento komplikovaný proces mohol zmeniť.

Napríklad pokiaľ si kúpite letenku, spravidla si musíte kúpiť ďalší lístok na cestu na letisko a aj po pristáti sa väčšinou potrebujete prepraviť do cieľa, čo si tiež vyžaduje ďalšie cestovné lístky. Okrem toho v nadväzujúcich spojoch, či už ide o autobus, vlak alebo trajekty, nemáte istotu, či stihnete odjazd včas, pokiaľ váš predchádzajúci prostriedok mešká.

Kombinované lístky sú už teraz

Pokiaľ sa Európske komisii podarí plán uskutočniť, odbúrala by sa tak zrejme nechuť cestovateľov vydávať sa na miesta, kde nie je dobre prepojená dopravná sieť a zdĺhavý a komplikovaný proces rezervácie ciest by sa stal hudbou minulosti.

„Využívanie on-line rezervačných portálov ako Opodo alebo eDreams je už teraz značne rozšírené, aj keď fungujú len pre leteckú dopravu. Rovnako si tak teraz môžeme plánovať cestné trasy pomocou Google Maps alebo Via Michelin, ale opäť to platí len pre pohyb na cestách. Tak prečo by sme tieto systémy nespojili do jedného?“ uviedol pre EurActiv člen rezortu pre dopravu komisára Siima Kallasa.

„Určite nechceme, aby bol systém informačným nástrojom Komisie, naopak chcem týmto projektom podporiť súkromné spoločnosti a vysoké školy. Z našej strany je dôležité zaistiť, aby firmy medzi sebou zdieľali informácie, používali pritom nastavené spoločné pravidlá a vyriešili sa akékoľvek politické spory,“ dodal vysoko postavený úradník.

V ojedinelých prípadoch sa tak v súčasnej dobe môžeme stretnúť s lístkami kombinujúcimi rôzne spôsoby dopravy. Napríklad letecká spoločnosť Air France ponúka svojim klientom cestujúcim z letiska Charles de Gaulle kombináciu leteckého a vlakového spojenia. Na rakúskych stránkach anachb.at si zasa záujemcovia môžu naplánovať výlet v okolí Viedne, pri ktorom striedajú verejnú dopravu a požičaný bicykel.

Systém pomôže firmám

Inteligentné dopravné systémy využívajú široké spektrum informačných a komunikačných technológií – od počítačov a elektroniky až po satelity a senzory. Tieto technológie sa uplatňujú pri všetkých typoch dopravy (cestnej, železničnej, leteckej i lodnej) – v osobnej i nákladnej.

Patria sem napríklad satelitné navigačné systémy po celej Európe, informácie o dopravných zápchach, alebo skutočné časy príchodov a odchodov autobusov. S akčným plánom, ktorého cieľom je zaviesť inteligentné dopravné systémy v celej Európe, Komisia predložila už v roku 2008.

V rámci plánu bola v júli prijatá smernica, ktorej hlavnou úlohou je obmedziť zdĺhavé dopravné zápchy, ktoré sužujú európske cesty. Pokiaľ sa zmienený systém podarí uviesť do praxe bude mať viacero prínosov. Z prípadnej realizácie jednotných lístkov by mohli benefitovať okrem súkromných cestovateľov a turistov aj spoločnosti, ktoré by mohli zdokonaliť logistický manažment a výhodnejšie predávať tovar na iných trhoch.

„Dobre fungujúci systém zdieľania prepravných dát by mohol firmám pomôcť spoliehať sa vo väčšej miere na lodnú nákladnú opravu, než kamiónovú, čo bude mať pozitívny vplyv na emisie CO2 a preťaženie cestnej dopravy,“ poznamenal úradník.

Prekážky na obzore

Napriek očividným pozitívam to projekt nebude mať jednoduché. Komisár Kallas v nedávnom prejave zdôraznil, že v ceste jeho plánu stoja „zákonné, technické, politické a obchodné“ prekážky.

V pozadí stojí najmä neochota dopravných spoločností (okrem leteckých) zdieľať informácie o cestovnom poriadku. Z rovnakého dôvodu nie je problém na internete nájsť najlacnejší a najrýchlejší let, ale to isté sa už nedá urobiť, pokiaľ chceme cestovať vlakom alebo autobusom.

Ďalší kritický bod súvisí so zodpovednosťou za problémy, ktoré vzniknú počas cesty. Kto ju bude niesť, pokiaľ bude meškať jeden článok v reťazci? Jednotliví dopravcovia, plánovač trás alebo úplne iný subjekt? Otázne je aj to, kto bude platiť poistenie a v akej výške.

Okrem Komisie a dopravcov by tiež významnú rolu mali hrať samotné miesta, ktoré sú najčastejšou destináciou cestovateľov. Susediace metropoly by napríklad mohli používať rovnaký systém lístkov verejnej dopravy. Pokiaľ by sa zástupcovia miest v podobných záležitostiach skutočne zhodli, podstatne by sa tak uľahčil život cestujúcich.

„Len si predstavte, aké by to bolo pohodlné, keby ste si kúpili lístok v Londýne a o pár dní alebo hodín by ste si ho mohli bezstarostne označiť napríklad v Paríži,“ uzavrel diskusiu zástupca Komisie.