Komisia: Desaťpercentnú nezamestnanosť si Európa nemôže dovoliť

Špecializované programy EÚ podporujú cezhraničnú dimenziu vzdelávania

Agenda pre nové zručnosti a pracovné miesta je súčasťou stratégie Európa 2020, podľa ktorej by sa v priebehu najbližšej dekády mala zamestnanosť mužov a žien vo veku 20 – 64 rokov dostať na úroveň 75 %. Podľa Komisie je pri klesajúcom počte osôb v produktívnom veku kľúčové udržať na trhu práce čo najviac Európanov, pokiaľ sa má zachovať súčasný európsky sociálny model a systém sociálneho zabazpečenia.

„Našou prioritou je, aby ľudia mali prácu. Takmer 10-percentnú mieru nezamestnanosti si jednoducho nemôžeme dovoliť. Kríza znehodnotila celkový pokrok, ktorý sme v tejto oblasti v minulosti dosiahli, preto teraz musíme bezodkladne reformovať trhy práce zjednotiť ponuku zručností s dopytom a zaistiť, aby pracovné podmienky umožňovali tvorbu pracovných miest,“ uviedol komisár pre zamestnanosť, sociálnu politiku a začlenenie, pri zverejnení návrhu na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Napriek tomu, že vplyvom krízy v Európe zanikli milióny pracovných miest, sa zamestnávatelia sťažujú na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na pracovnom trhu.  Podľa odhadov, o päť rokov bude v Európe chýbať  700 tisíc špecialistov na informačné a komunikačné technológie a v roku 2025 bude na trhu práce chýbať milión výskumných pracovníkov. Nedostatok kvalifikovaných síl rastie aj v zdravotníctve.

Zmluvy na dobu neurčitú a celoživotné zvdelávanie

Komisia navrhuje 13 konkrétnych krokov, ktoré môžu prispieť k lepšiemu fungovaniu európskych trhov práce. Okrem iného by malo dôjsť k rozšíreniu používania zmluvy na dobu neurčitú, s dostatočne dlhou skúšobnou lehotou a k zníženiu rozdielu medzi pracovným pomerom na dobu určitú a dobu neurčitú. Komisia chce tiež podporiť prístup k odbornému vzdelávaniu a profesijnému poradenstvu pre každého zamestnanca.

„Dnes viac ako kedykoľvek pred tým záleží na tom, aby mali všetci občania kvalitné vzdelanie a kvalitnú odbornú prípravu, ktorá ich vybaví zručnosťami potrebnými pre nájdenie práce. Celoživotné vzdelávanie sa v Európe musí stať realitou. Aby sa tak stalo, je teda nutné, aby všetci partneri – vlády, zamestnávatelia, odborové organizácie a občania – spojili svoje sily,“ dodala komisárka pre vzdelávanie a kultúru Androulla Vassiliouová.

Brusel plánuje odštartovať projekt „Prehľad zručností EÚ“, ktorý by mal predvídať, aké zručnosti bude európsky pracovný trh v budúcnosti vyžadovať. Občanom Európskej únie potom bude na zaznamenávanie získaných zručností slúžiť „európsky pas“, ktorým sa budú preukazovať vo všetkých členských štátoch.

Agenda pre nové zručnosti a pracovné miesta je poslednou zo siedmich tzv. vlajkových iniciatív, ktoré Komisia vypracovala v rámci stratégie Európa 2020, ktorú členské štáty schválili v júni tohto roku.