Komisia konzultuje podporu podnikateľov

Zdroj: TASR; autor: František Iván

Európa výrazne zaostáva za Spojenými štátmi v tendencii viesť svoju vlastnú firmu. V Európe len 11 % obyvateľov podniká, hoci 45 % by chcelo byť svojím vlastnými šéfom, keby mohli. V USA podnikateľským duchom oplýva 55 % Američanov.

Malé firmy sú však významným zdrojom rastu a nových pracovných miest. Každý rok v Európe vytvoria 4,1 milióna príležitostí. Na odomknutie enormného potenciálu malých a stredných firiem chce Komisia na jeseň spustiť akčný plán pre podnikateľov na podporu podnikania na všetkých úrovniach.

Do októbra teda bude prebiehať konzultácia, v ktorej sa zainteresovaných strán pýta na opatrenia, ktoré by priniesli najväčší osoh. Osobitne sa zaujíma o návrhy týkajúce sa odhalenia podnikateľského potenciálu, odstránenia prekážok pre podnikateľské aktivity, podpory začínajúcich podnikateľov a pomoci tým, čo čelia problémom v prvých rokoch svojho pôsobenia.

Osobitne sa chce zamerať na propagovanie podnikania už na školách a univerzitách. Komisia tvrdí, že mladí ľudia, ktorí prejdú školským kurzom majú väčšiu tendenciu začať podnikať a to už v priebehu troch až piatich rokov po ukončení školy.

Exekutíva sa v konzultácii zamerala aj na špecifické skupiny – ženy, seniorov, migrantov či členov menšín. Spomedzi všetkých samostatne zárobkovo činných osôb v Európe len 34,4 % z nich sú ženy. Predstavujú však viac ako polovicu (52 %) celkovej populácie. „Ženy predstavujú najmenej využívaný zdroj podnikateľského potenciálu,“ uvádza Komisia. Seniori by z jej pohľadu zasa mohli podnikateľov obohatiť o svoje know-how a skúsenosti.

Konzultácia sa týka aj sprístupnenia prenosu firiem z jedného majiteľa na druhého, efektívneho bankrotu, druhej šance v prípade poctivého bankrotu, či prístupu k finančným prostriedkom.

„Európa vo svojom podnikateľskom prístupe zaostáva za svojimi konkurentmi. A pritom si uvedomujeme, že malé a stredné firmy sú najväčším zdrojom nových pracovných miest a s nimi spojeným rastom. Preto je kľúčové, aby Európa zvýšila svoj apetít po podnikaní a potom podporovať svojich nastávajúcich a nových podnikateľov pri zakladaní firiem,“ uviedol komisár zodpovedný za podnikanie a priemysel Antonio Tajani.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.