Komisia má 50 nápadov ako oživiť jednotný trh

zdroj: flickr, autor: epSos.de

Návrhy sa týkajú rôznych oblastí. Od registrácie auta v inej krajine po vytvorenie profesionálnej identifikačnej karty, ktorá pomôže ľuďom pri podnikaní za hranicami. O zozname sa teraz bude diskutovať najbližšie štyri mesiace, pričom Komisia dúfa, že sa zapoja aj občania.

Európski lídri sa musia zaoberať frustráciou, ktorú ľudia cítia voči jednotnému trhu. „Jednotný trh je stále viac a viac potrebný a čoraz menej populárny. Ako by sme to mohli akceptovať?“ opýtal sa komisár pre vnútorný trh Michel Barnier.

Dôvera v európsku integráciu klesla vplyvom finančnej krízy. Takto si to vysvetľuje Komisia. Hospodársky rast a milióny pracovných miest vytvorených v období 1992 – 2006 v priebehu uplynulých rokov zmizli. Produkcia sa dostala na úroveň z roku 1990 a nezamestnanosť sa pohybuje okolo 10 %.

Okrem toho v uplynulých mesiacoch dlhová kríza vyvolala vlnu nacionalizmu a nastolila otázku, či euro má ešte nejakú budúcnosť. „Zákon o jednotnom trhu je kľúčovým testom pre Komisiu, aby dokázala priniesť výhody spotrebiteľom,“ uviedla Moniquea Goyensová, generálna riaditeľka Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC).

Medzi 50 nápadmi sa nachádzajú aj:

  • Revízia pravidiel zameraných na ochranu dovolenkárov v prípade, že ich cestovná kancelária skrachuje.
  • Nové pravidlá pre elektronické obchodovanie, ktoré tvorcom a umelcom umožnia predávať ich práce naprieč Európou.
  • Mediácia  alebo arbitráž v prípade cezhraničných obchodných sporov.
  • Nový systém cezhraničnej výmeny informácií, ktorá by mala pracujúcim pomôcť presunúť ich sociálnu podporu v prípade, že sa presťahujú.
  • Jednoduchšie účtovné pravidlá pre malé a stredné podniky, lepší prístup k verejným súťažiam či dokonca spoločný daňový základ pre podniky operujúce cezhranične.

„Tento trh, ak správne funguje, je šancou na rekonštrukciu a znovuobjavenie konkurencieschopnosti a rastu,“ uviedol Barnier. Návrhy však podnikateľské organizácie neprijali s veľkým nadšením.

Asociácia malých a stredných podnikov UEAPME o nápadoch uviedla, že ide o zmes starých iniciatív, čiastočne presadených iniciatív a pár nových dobrých nápadov a nie o stratégiu zameranú na oživenie vnútorného trhu.

Zákon o jednotnom trhu vzišiel zo správy bývalého talianskeho komisára Maria Montiho, ktorú predložil v máji. Momentálne je v USA, takže k návrhu sa nevyjadril. V súčasnosti ho posielajú na posúdenie členským štátom. Európsky parlament bude 9. novembra hostiť verejné fórum o jednotnom trhu.