Komisia má novú stratégiu podpory zamestnanosti

Pozadie:

Nezamestnanosť v Európe stúpa na rekordné hodnoty. V eurozóne dosiahla najvyššiu úroveň od septembra 2000 – 9,2 %. Najviac nezamestnaných je v Španielsku (18,1 %) a najmenej v Holandsku (3 %).

Mnohé personálne agentúry, či predstavitelia podnikov opakovane upozorňujú na nedostatok kvalifikovanej sily v Európe. Podľa nich pre príliš málo správnych zručností sa nedarí obsadiť štyri milióny voľných pracovných miest.

Otázky:

Európska komisia včera (3. júna) zverejnila svoj plán na podporu zamestnanosti, v rámci ktorého dá k dispozícii 19 miliárd eur na podporu ľudí zasiahnutých krízou. Stratégiu „Spoločný záväzok pre zamestnanosť“ zverejnili deň pred začiatkom volieb do Európskeho parlamentu, ktoré dnes odštartujú vo Veľkej Británii a Holandsku.

Mimovládne organizácie a odbory ju však odmietli pre nedostatok ambícií. BusinessEurope tvrdí, že Európska komisia sa len povrchne dotkla jednotlivých oblastí napríklad krátkodobých pracovných úväzkov, podľa Európskej konfederácie odborových zväzov ETUC je stratégia len preformulovaním existujúcich programov.

Plán zahŕňa pôžičky pre tých, ktorí majú problémy získať finančné prostriedky na rozbehnutie vlastnej firmy. Komisia navrhla aj niekoľko školení pre malé podniky nadstavbové vzdelávanie pre nezamestnaných mladých ľudí. Okrem toho chce program pomôcť pri hľadaní pracovných pozícií.

„Táto kríza začala vo finančnom sektore, ale jej účinky pociťuje v súčasnosti každý,“ uviedol Vladimír Špidla, európsky komisár pre zamestnanosť. „Najmä sa potrebujeme zamerať na to, aby si mladí ľudia našli prácu a nesmieme dopustiť, aby premeškali svoj vstup na trh práce,“ dodal.

Kľúčové body plánu:

  • Presmerovanie 19 miliárd eur plánovaných výdavkov Európskeho sociálneho fondu na pomoc ľuďom udržať si prácu alebo nájsť nové pracovné miesto a to zvyšovaním kvalifikácie, podporou podnikania a zlepšovaním verejných služieb zamestnanosti.
  • Prerozdelenie 100 miliónov eur zo súčasného rozpočtu EÚ, čo v kombinácii s finančnými prostriedkami z medzinárodných finančných inštitúcií, najmä z Európskej investičnej banky, umožní poskytnúť viac ako 500 miliónov eur na vytvorenie nového mikroúverového mechanizmu EÚ. Tieto mikroúvery budú určené ľuďom, ktorí majú málo možností získať potrebné finančné prostriedky na zriadenie svojho podniku, akými sú čerstvo nezamestnaní, a umožnia posilniť zamestnanosť v mikropodnikoch čeliacich úverovej kríze.
  • Záväzok vytvoriť minimálne 5 miliónov učňovských miest v celej EÚ pre mladých ľudí.
  • Podporovanie schém na zabezpečenie udržateľného zamestnania prostredníctvom krátkodobého zamestnania a odbornej prípravy.
  • Okamžitá pomoc pre nezamestnaných, aby sa predchádzalo riziku dlhodobej nezamestnanosti a strate zručností vrátane návrhov, aby každá nezamestnaná osoba dostala čo najskôr možnosť odbornej prípravy alebo pracovnú príležitosť.
  • Pomoc najviac znevýhodneným osobám vrátiť sa späť do zamestnania , napríklad prostredníctvom zníženia nemzdových nákladov práce, náborových stimulov a podpory vytvárania málo kvalifikovaných pracovných miest v službách v domácnosti a opatrovateľských službách.
  • Nová online služba „match and map“, ktorá tým, ktorí hľadajú prácu umožní nájsť voľné pracovné miesta v celej Európe zodpovedajúce ich zručnostiam.
  • Zameranie sa na zvyšovanie úrovne zručností a ich lepšie zosúladenie s potrebami trhu práce prostredníctvom sektorovej analýzy súčasných a budúcich potrieb trhu práce EÚ, vrátane „zelených“ zručností.
  • Praktický súbor nástrojov na pomoc spoločnostiam, pracovníkom a ich zástupcom lepšie riadiť a predvídať reštrukturalizáciu podnikov.
  • Sprievodca odbornou prípravou v malých podnikoch s cieľom pomôcť MSP udržať si a získať zručnosti, ktoré potrebujú.

Pozície:

Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) tvrdí, že Komisia na výnimočne ťažkú situáciu odpovedá svojou existujúcou politickou agendou. ETUC vyzvala k investíciám vo výške 1 % HDP do zelenej ekonomiky a zabezpečenie pracovného trhu.

BusinessEurope varovala, že Komisia nedostatočne rieši reguláciu krátkodobého zamestnania. Flexikurita je podľa skupiny najlepším riešením pri modernizácii európskeho pracovného trhu.

UEAPME, ktorá zastupuje malé a stredné podniky, stratégiu uvítala a podľa nej sa zamerala na správne priority. Flexikuritu považuje za základ reformy pracovného trhu.

Predseda Strany európskych socialistov Poul Nyrup Rasmussen vyhlásil, že treba uskutočniť dôraznejšie kroky. „Keď vám horí dom, nehasíte ho pohárom vody. Návrhy Komisie by boli dostatočné, keby kríza nebola taká hlboká, vyzerá to však, že exekutíva nemá predstavu akému obrovskému problému čelíme.“

Anne-Sophie Parentová, riaditeľka európskej platformy pre starších ľudí AGE, povedala, že plán obsahuje niekoľko vítaných iniciatív. „Návrh Komisie dočasne oslobodiť členské štáty od spolufinancovania pri čerpaní prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu je dobrým nápadom. Projekty sa tak rozbehnú rýchlejšie. Otázne však je, či sa pomoc bude týkať pracujúcich všetkých vekových kategórií. Staršia pracovná sila čelí zvýšenému riziku dlhodobej nezamestnanosti a hrozbe, že ju členské štáty nebudú považovať za cieľovú skupinu pri čerpaní podpory z Európskeho sociálneho fondu. Diskriminácia na základe veku je na pracovnom trhu oveľa akútnejšia ako v minulosti.“

Ďalšie kroky:

18. – 19. jún: Európski lídri budú o stratégii diskutovať na summite v Bruseli.