Komisia navrhla stratégiu boja proti mliečnej kríze

Európska komisia dnes zverejnila správu o situácii na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami. Zároveň predložila súbor opatrení na pomoc výrobcom mlieka, ktoré by mohli zmierniť zložitú situáciu na trhu.

Komisia chce predĺžiť podporu súkromného skladovania masla, s ktorým sa začalo začiatkom januára, do konca februára 2010. Doteraz sa uskladnilo 113 500 ton masla.  Okrem toho chce ďalej pokračovať aj s intervenčnými nákupmi masla a odstredeného sušeného mlieka. Tie zvyčajne prebiehajú od začiatku marca do konca augusta. Komisia navrhuje toto obdobie predĺžiť do 28. februára 2010 a v prípade potreby ďalej pokračovať. Doteraz sa nakúpilo 81 900 ton masla a 231 000 ton sušeného odstredeného mlieka. Rovnako chce podľa potreby ponechať platnosť vývozných nákladov, ktoré obnovili v januári.

Ďalšou možnosťou, ktorú navrhuje Komisia, je výnimočné povolenie členským štátom, aby až 70 % priamych platieb platili poľnohospodárom už od 16. októbra, a nie až od 1. decembra. V prípade problémov s likviditou budú členské štáty môcť poskytnúť štátnu pomoc de minimis alebo úvery podľa trhových podmienok.

Na základe úprav pravidiel pre štátnu pomoc počas krízy exekutíva umožní poskytnutie štátnej pomoci do výšky 15.000 eur na poľnohospodára do konca budúceho roka. Medzi iné potenciálne opatrenia patrí spoplatňovanie výrobcov, ktorí prekročili kvótu, s cieľom financovať dobrovoľné zanechanie výroby mlieka

„Podľa minuloročnej dohody o preskúmaní zdravotného stavu majú členské štáty takisto možnosť prerozdeliť pomoc do odvetvia mlieka a mliečnych výrobkov, pretože v rámci politiky rozvoja vidieka je viacero možností, ako pomôcť výrobcom mlieka,“ informuje Komisia, ktorá v súčasnosti skúma možné postupy v rozpore s hospodárskou súťažou v potravinovom dodávateľskom reťazci, a najmä v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov.

Kontroverzné mliečne kvóty

Podľa správy Komisie je v súčasnosti výroba o 4,2 % pod úrovňou kvóty, zmeny v oblasti neplánuje. „V súlade so závermi júnového zasadnutia Európskej rady nebude Komisia meniť rozhodnutia, ktoré sa už prijali v súvislosti so systémom kvót,“ vysvetlila Komisia.

Komisia navrhuje, aby členské štáty vymáhali poplatky za nadprodukciu od tých výrobcov, ktorí prekročili svoju kvótu, a aby získané finančné prostriedky použili na financovanie dobrovoľného zanechania výroby mlieka alebo aby ich rozdelili prioritným skupinám.

Farmári kritizujúci nízke výkupné ceny mlieka a zložitú situáciu v sektore na dnes (22. júla) zorganizovali v Bruseli ďalšiu zo série protestných akcií. Polícia očakáva, že do belgickej metropoly by mohlo doraziť 300 – 400 traktorov.

(EurActiv / TASR)