Komisia navrhuje predĺžiť implementáciu SEPA

Zdroj:TASR, AP Photo/Yves Logghe

SEPA má spotrebiteľom priniesť možnosť zasielať a prijímať platby v eurách za rovnakých podmienok ako doma. V celom priestore by im mal stačiť jeden bankový účet a jedna banková karta.

Inkasné platby tiež budú môcť byť v budúcnosti realizované aj cezhranične a nebude treba otvárať bankové účty v druhej krajine. Banky a poskytovatelia platobných služieb by platby, ktoré sa líšia od formátu SEPA mali prestať spracovávať od 1. februára 2014.

Komisia však včera (9. januára 2014) informovala, že ich platnosť by sa mala predĺžiť o šesť mesiacov. „K dnešnému dňu miera prechodu pre platby a inkasá nie je dostatočná na to, aby bol zabezpečený hladký prechod na SEPA a to aj napriek významnému podielu práce vykonanej zainteresovanými stranami,“ konštatoval komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier.

Európska centrálna banka (ECB) v októbri upozornila na zaostávanie v prípravách na SEPA. Vo svojom hodnotení pokroku konštatovala dobrý progres v prípade prevodov, no výrazné zaostanie v prípade inkasa.

Skupinu krajín, ktoré prakticky dokončili migráciu na SEPA platby v tom čase predstavovali Fínsko, Luxembursko, Slovensko a Slovinsko. Na druhej strane štyri krajiny nedosahovali ani 20 % – Estónsko, Írsko, Malta a Nemecko.

V prípade SEPA inkasa výraznejší pokrok zaznamenalo len Slovinsko, o niečo pokročili Grécko, Belgicko a Rakúsko, pričom dve posledne menované ešte nedosiahli ani úroveň 20 %. V novembri miera prechodu dosahovala 64,1 % v prípade platieb a 26 % v prípade inkás.

„Je mi ľúto, že musím pristúpiť k tomuto kroku, ale ide o preventívne opatrenie proti možným problémom s platbami a dôsledkom pre jednotlivých spotrebiteľov a najmä malé a stredné podniky,“ vysvetlil Barnier.

„Znovu vyzývam členské štáty, aby prijali plnú zodpovednosť a zvýšili a zintenzívnili svoju snahu pri migrácii na SEPA, aby všetci mohli čerpať jej výhody v podobe rýchlejších a lacnejších platieb v Európe.“ Ako ďalej zdôraznil prechodné obdobie už po 1. auguste predĺžené nebude.

Návrh musí ešte chváliť Rada EÚ a Európsky parlament. Komisia urguje k rýchlemu prijatiu rozhodnutia. Ak by padlo po 1. februári 2014, bude mať retroaktívnu platnosť od 31. januára 2014.