Komisia novelizuje jednotný trh

Pozadie:

Prehodnotenie fungovania jednotného trhu odštartovala EK ešte v roku 2006. Cieľom bolo zozbierať poznatky o tom, ako táto najvýraznejšia vymoženosť európskej integrácie funguje, aké sú jej rezervy a čo by sa malo zlepšiť. Výsledkom dvojročného snaženia je balík iniciatív, ktoré by sa mali neskôr pretaviť do konkrétnych právnych aktov.

Otázky:

Európska komisia sa vo svojich aktuálnych návrhoch zlepšenia fungovania jednotného trhu zameriava na tri oblasti:

 • posilniť postavenie spotrebiteľov
 • podporiť fungovanie malých a stredných podnikov
 • environmentálny a sociálny  aspekt  jednotného thu

EK chce tieto ciele dosiahnuť viacerými plánovanými opatreniami:

Opatrenia pre spotrebiteľov:

 • možnosť podať spoločnú reklamáciu: spoločný postup viacerých poškodených spotrebiteľov voči spoločnosti bude mať väčšiu váhu
 • vylepšené pravidlá označovania potravín, čo má podporiť najmä cezhraničné nákupy
 • lepšie informovanie o liekoch
 • zlepšovanie finančnej gramotnosti spotrebiteľa, čo je dôležité v súvislosti s rozmáhajúcim sa trhom maloobchodných finančných služieb a širokej ponuky ich produktov, ktoré v niektorých prípadoch spôsobujú "preúverovanie" a následnú neschopnosť splácať dlhy
 • právo na bankový účet pre každého – osobitný problém najmä v západoeurópskych krajinách, kde je bankový účet podmienkou na vyhlásenie osobného bankrotu. Banky však odmietajú zriadiť účty insolventným klientom (Rakúsko, Veľká Británia…)
 • právo na jednoduchú zmenu banky a prenesenie účtu
 • ľahšie čerpanie hypotekárnych úverov

Opatrenia pre malé a stredné podniky:

 • Európsky živnostenský zákon, ktorý by založil štatút európskej súkromnej spoločnosti s cieľom čo najviac zjednodušiť podnikanie pre malé firmy a odstrániť administratívnu záťaž pri cezhraničnom podnikaní. Výsledkom by nebol vznik novej smernice, ale zhrnutie existujúcich európskych ustanovení a ich zoštíhlenie
 • "one-stop shop" zastávky pre zahraničných podnikateľov, kde budú môcť v každom členskom štáte získať na jednom mieste všetky informácie potrebné pre domáce podnikanie
 • preskúmanie vplyvu daní na podnikanie

Opatrenia pre vedomosti a inovácie:

 • výskumnícky pas, ktorý by vedcom uľahčil usídlenie sa v ktoromkoľvek členskom štáte, najmä v súvislosti s administratívnymi povinnosťami pre sociálne a občiansko-práve povinnosti
 • e-trh – elektronické faktúry, elektronické verejné obstarávanie…

Európsky jednotný trh funguje od roku 1992. Posilnil spolupatričnosť Európanov a priniesol aj výrazné ekonomické výhody:

 • ekonomickú prosperitu EÚ zvýšil o 240 mld. eúr
 • vytvoril 3 mil. pracovných miest
 • telefonické hovory sú lacnejšie o 40%

Medzi posledné a najvýraznejšie úspechy jednotného trhu patrí zrazenie cien roamingových hovorov v EÚ. Príslušná smernica vstúpila do platnosti v lete a zákazníci od vtedy ušetrili až 60% výdavkov na cezhraničné telefonovanie. Takzvanú „eurotarifu“ používa 95% Európanov. Jej maximálny strop je 0,49 eura (19,60 Sk) za minútu uskutočneného hovoru a 0,24 eura (9,60 Sk) za prijaté hovory.

Pozície:

Andrea ElschekováMatisová, vedúca Zastúpenia EK v SR: Význam jednotného trhu ako najvýraznejšej výhody členstva v EÚ pre bežných ľudí potvrdzuje vlastnou skúsenosťou: „Najčastejšie otázky, ktoré dostávame sú „Ako sa môžem zamestnať v inom členskom štáte?“ a „Ako môžem doviezť ojazdené auto zo zahraničia?“

Tomáš Kukal, Generálne riaditeľstvo EK pre vnútorný trh a služby: „Tieto návrhy EK sú jej pracovnými záväzkami, ale zatiaľ nemajú právnu záväznosť.“ Kukal ich vníma skôr ako „výzvu pre členské štáty, aby si ich vzali k srdcu.“

José Manuel Barroso, predseda EK: „Budeme sa snažiť odstrániť prekážky, pre ktoré spotrebitelia nemôžu naplno využívať výhody jednotného trhu, ako sme to urobili v prípade roamingu mobilných operátorov.“ Barroso očakáva, že opatrenia prinesú vyšší rast, zamestnanosť, spravodlivé ceny a lepšiu ochranu životného prostredia.