Komisia opäť prevetrala farmaceutické firmy

Pozadie

Odvetvový prieskum (Sector inquiry) je vyšetrovanie, ktoré môže Európska komisia vykonať v jednotlivých sektoroch ekonomiky v prípade ak má podozrenie, že subjekty na trhu používajú praktiky obmedzujúce hospodársku súťaž.

Vyšetrovanie vo farmaceutickom priemysle dramaticky spustila Komisia ešte v januári 2008, kedy neohlásene navštívila kancelárie niekoľkých európskych top farmaceutických firiem. Jeho cieľom je zistiť, či firmy používajú praktiky obmedzujúce súťaž a tým bránia inovácii a vstupu lacných generických liekov na európsky trh.  

Otázky

Európska komisia 24. novembra v neskorých večerných hodinách oznámila, že „začala inšpekciu v niekoľkých členských štátoch ma pozemkoch farmaceutických spoločností“, o ktorých sa domnieva, že používajú "reštriktívne obchodné praktiky a/alebo zneužívajú dominantné postavenie na trhu".

Zdroje z oblasti priemyslu pre EurActiv uviedli, že ide o spoločnosť Teva, jedného z najväčších výrobcov generík na svete so sídlom v Izraeli a pobočkami v Európe a o spoločnosť Servier, vedúcu francúzsku farmaceutickú firmu, ktorá má vo svojom portfóliu ako generické, tak i originálne lieky. Obe firmy podľa agentúry Reuters potvrdili, že ich Komisia "navštívila".

Cieľom bezprecedentného zásahu európskej exekutívy je zistiť, či praktiky obmedzujúce súťaž v sektore bránia inovácii a blokujú vstup lacných generických liekov na európsky trh. Komisia firmy podozrieva, že uzatvárajú vzájomne výhodné dohody, ktoré odďaľujú vstup lacnejších generík na trh po tom, čo vyprší platnosť patentu originálneho lieku.

Európska federácia farmaceutického priemyslu a asociácií, vplyvná organizácia združujúca 2 200 spoločností vyjadrila nevôľu nad „spôsobom i implikáciami“ krokov Komisie.

Komisia tvrdí, že najnovšie inšpekcie „nie sú súčasťou odvetvového prieskumu v farmaceutickom priemysle“ ale priznala, že "infomácie, ktoré získala počas priskumu umožnili Komisii vyvodiť závery, kde by bolo vhodné, aby Komisia konala na základe práva hospodárskej súťaže."

Prieskum začal podľa Komsie preto, že na trh prišlo menej nových liekov a vstup generických liekov sa niekedy zdržal.

Toto tvrdenie spochybňujú poprední experti z prostredia farmaceutického priemyslu i právnici. 

Právnik z prostredia farmaceutického priemyslu pre EurActiv pod podmienkou anonymity uviedol, že „Komisia sama seba mylne presvedčila o tom, že takmer všetky veľké farma-spoločnosti sa snažia o to, aby zabránili čomukoľvek inému dostať sa na trh“.

V tomto ohľade môže byť podľa neho prieskum užitočný „ak pre nič iné, tak na to, aby Komisiu dovzdelal o realite farmaceutického sektoru“.

Iný expert z oblasti odvetvia, ktorý rovnako nechcel byť menovaný povedal, že v tomto "veľmi citlivom čase sme zmätení a prekvapení načasovaním tohtotýždňových kontrol".

"Nevieme o nich nič, ale načasovanie by sa dalo vnímať ako pokus vyslať správu pred publikovaním záverov prieskumu Komisie".

Komisia nechce komentovať obsah správy z prieskumu až do jeho publikovania v piatok, 28. novembra. Ak by EK firmám dokázala porušenie európskeho práva hospodárskej súťaže hrozí im pokuta až do 10 % z ročného predaja.