Komisia: optimistické ekonomické očakávania

Európska únia 2007 mapa

Krátka správa

Európska ekonomika by mala tento rok rásť o 2,8%, takmer dvojnásobne oproti rastu v 2005. v Jesennej ekonomickej predpovedi, zverejnenej deň pred stretnutím ministrov hospodárstva (7. november 2006) to tvrdí Európska komisia.

Správa predpovedá aj mierny, ale zdravý rast v rokoch 2007 a 2008, klesajúcu nezamestnanosť, nízku infláciu a postupnú konsolidáciu verejných financií.

Komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia povedal: „Po rokoch výsledkov prinášajúcich sklamanie bude v 2006 hospodárstvo Európskej únie v najlepšom stave od začiatku desaťročia.“ Európske hospodárske ozdravenie môže byť dokonca dostatočne robustné na to, aby vydržalo spomalenie rastu v USA a opätovné zvýšenie cien ropy, povedal komisár.

Pozitívne makroekonomické výsledky možno povedú aj k vytvoreniu 7 miliónov nových pracovných miest v roku 2008, čím sa celková nezamestnanosť zníži na 7,3% (v roku 2004 to bolo 9%).

Správa predpovedá mieru inflácie v 2007 tesne nad 2%, v nasledujúcom roku klesne na 1,9%. Tým sa splní cieľ Európskej centrálnej banky udržať infláciu „pod, no blízko k 2%“, takže sa dá predpokladať, že nebudeme svedkami ďalšieho zvyšovania základnej úrokovej miery. Napriek optimistickým predpovediam však ECB v tomto roku ešte raz (už šiesty krát) zvýši úrokovú mieru – v decembri stúpne na 3,5%. Reaguje tak aj na tohoročné zvyšovanie cien ropy.

Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) varovala, že zvyšovanie základnej úrokovej miery poškodí ekonomiku. Od ECB žiada aby „okamžite prestala so zvyšovaním úrokovej miery“.