Komisia plánuje zakročiť voči čínskym a ruským oceliarom

Európska asociácia ocele – Eurofer poskytla Komisii dôkazy o tom, že „objemy a ceny dovážaných výrobkov …mali a majú, okrem iných dôsledkov, aj negatívny vplyv na predané množstvá, ceny a podiel na trhu európskych spoločností.“

„Vyšetrovanie určí, či ide o dumping, ak áno, či dovoz produktov za dumpingové ceny spôsobil európskemu priemyslu škody," uviedla Komisia na tlačovej konferencii.

Dumping alebo podporovaný vývoz do zahraničia za ceny nižšie ako sú výrobné náklady je podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie nelegálny a môže „tlmený“ protiopatreniami vo forme taríf a ciel.  

Niektorí výrobcovia ocele z dovážajúcich krajín obviňujú Čínu, že dotuje svoj oceliarsky priemysel prostredníctvom daňových úľav, zvýhodnených úverov či lacnej pracovnej sily. Výsledkom tohto počínania je, že čínskym producentom sa podarilo ovládnuť až polovičný podiel svetovej výroby ocele.

EÚ v roku 2014 doviezla z Číny približne 5 miliónov on oceľových výrobkov, čo predstavuje nárast o 49% oproti roku 2013.

Komisia má teraz 15 mesiacov na dokončenie vyšetrovania. Predbežné opatrenia, ktoré by mohli zahŕňať aj protidumpingové clá môže uplatniť do 9 mesiacov.

Hovorca čínskeho Ministerstva obchodu Shen Danyang v reakcii na možné opatrenia voči čínskym oceliarom už v marci naznačil, že by sa EÚ mala zamerať na posilnenie spolupráce vzhľadom na pomalé oživovanie jej hospodárstva skôr než sa „uchyľovať k ochranným opatreniam v rámci obchodu.“

Protidumpingové clá na čínske oceliarske výrobky vo výške 18 až 33 percent žiadajú aj kórejskí výrobcovia Hyundai Steel a Dongkuk Steel. O ochranných opatreniach uvažuje aj Austrália a Spojené štáty.

Európska komisia len pred pár dňami uvalila protidumpingové clá až do výšky 35,9 percent na tzv. elektrickú oceľ zo Spojených štátov, Ruska, Japonska, Číny a Južnej Kórei, ktorá sa využíva najmä vo výkonných transformátoroch.

Zahraniční vývozcovia mali produkty predávať pod výrobnú cenu na EÚ trhu, ktorý má podľa agentúry Bloomberg hodnotu až 400 miliónov eur. Clá, ktoré sú výsledkom deväťmesačného vyšetrovania, by mali pomôcť európskym producentom ako je ThyssenKrupp AG či ArcelorMittal. Zatiaľ sú iba predbežné. Celé vyšetrovanie bude ukončené v novembri.