Komisia plánuje znížiť podporu farmárom

Už v roku 2007 navrhovala Európska komisia zavedenie stropu 300 tisíc eur na jedného farmára. Vlády členských krajín však túto iniciatívu zamietli.

V návrhu Komisia uvádza, že zavedenie horných stropov na výšku subvencií by nemuselo mať až také veľké dopady ak sa vezme do úvahy počet ľudí, ktorí sú v poľnohospodárstve zamestnaní. Naznačuje pritom, že tento strop bude flexibilný.

Priame dotácie majú farmárom poskytnúť základnú podporu ich príjmov, ale časť z nich by sa mala spájať s povinnými opatreniami na ochranu životného prostredia, uvádza sa v dokumente, ktorý by mal byť zverejnený 17. novembra.

Tieto vyjadrenia sú v súlade s nedávnymi požiadavkami Európskeho parlamentu, ktorý bude mať spolu s jednotlivými vládami rovnaké slovo v tomto reformnom procese. Plánovaný krok je navrhnutý tak, aby sa javil spravodlivejší pre daňových poplatníkov EÚ.

Kľúčovou otázkou reformy je ako prerozdeliť subvencie spravodlivejšie medzi staré a nové členské štáty, keďže v súčasnosti je medzi platbami veľký rozdiel- zatiaľ čo farmári v Grécku dostávajú až 500 eur na jeden hektár, v Lotyšsku je to menej ako sto eur. Podľa Komisie by však zavedenie jednotnej sumy v celej EÚ nedostatočne odrážalo „veľmi odlišné ekonomické a prírodné podmienky“. Jedným z možných riešení by bolo garantovať farmárom vo všetkých krajinách minimálne percento zo súčasnej priemernej miery subvencie na úrovni približne 250 eur za hektár, uvádza dokument.

Žiadne konkrétne čísla

Dokument neobsahoval žiadne detaily o výške budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá v súčasnosti pohlcuje až 55 miliárd z celkového ročného rozpočtu vo výške 130 miliárd eur. Jeden zo zdrojov v inštitúciách EÚ však pre Reuters zároveň povedal, že generálne riaditeľstvo Komisie pre oblasť poľnohospodárstva túto správu napísalo s domnienkou, že Spoločná poľnohospodárska politika ostane na stabilnej úrovni niekde medzi 55 a 60 miliárd eur. To by potešilo najmä krajiny ako Francúzsko a Španielsko, ktoré vyzývali k zachovaniu súčasného stavu financovania aj po roku 2013.

Ďalšie riaditeľstvá Komisie a vlády, ako napríklad Veľká Británia, ale tlačia na škrtanie v oblasti poľnohospodárstva a presmerovanie uvoľnených zdrojov do nových priorít ako sú napríklad inovácie a tvorba nových pracovných miest- najmä v čase hospodárskej krízy a s tým spojeným obdobím škrtov v rozpočtoch jednotlivých vlád.

Existujúce nástroje trhového manažmentu, vrátane exportných subvencií, by mali byť zachované ako „záchranná sieť“ a zároveň by sa mohla rozšíriť miera verejných intervencií. Rovnako je však potrebné vytvoriť nové nástroje na potlačenie trhových výkyvov- jednou z možností sú poistenie a podielové fondy, uvádza sa v návrhu. Komisia zároveň dodáva, že ako súčasť reformy preverí možnosť zrušenia kvót na cukor v EÚ „v čase, ktorý je potrebné zadefinovať“.

Ďalšie kroky

  • 17. november 2010: Komisia zverejní komuniké o Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2013
  • júl 2011: Komisia zverejní právny dokument v tejto oblasti, začnú rokovania s Európskym parlamentom a Radou
  • 2012: rokovania s Parlamentom a Radou
  • 2013: návrh novej stratégie v oblasti poľnohospodárstva a jednotlivé programy
  • 2014: začiatok implementácie reformy