Komisia – pod tlakom podnikateľskej loby?

 

Krátka správa

O Zelenej knihe horúco diskutovala lisabonská pracovná skupina Komisárov 4. októbra 2006, ktorej spolupredsedajú šéf Komisie José Manuel Barroso a viceprezident Günter Verheugen. Komisia rozhodla, že Zelená kniha, pripravená Generálnym riaditeľstvom (DG) pre zamestnanosť, sociálne otázky a rovnosť príležitostí, musí byť doplnená tak, aby brala do úvahy škandinávsky model flexikurity – kombinácie vysokého stupňa sociálneho zabezpečenia a flexibility trhu práce. Podľa zdrojov z Komisie bude doplnená Zelená kniha publikovaná najskôr v novembri.

Rozhodnutie o doplnení dokumentu čiastočne odráža kritiku európskej zamestnávateľskej asociácie UNICE. Jej generálny tajomník Philippe de Buck sa v liste Barrosovi 3. októbra 2006 sťažoval, že návrh Zelenej knihy obsahuje „implicitnú agendu harmonizácie pracovného práva… v protiklade s prístupom flexikurity“.

Odbory súčasne UNICE obviňujú, že sa snaží sabotovať diskusiu o flexikurite. Generálna tajomníčka ETUC Catelene Passchier v reakcii pre EurActiv obvinila UNICE z toho, že chce „debatu o flexikurite bez toho, aby súčasne prebiehala debata o sociálnej bezpečnosti“. Podľa nej UNICE podporuje koncept flexikurity „iba rečami“. Simon Wilson, riaditeľ mimovládnej organizácie Sociálna platforma označil za „nehorázne, že sa Komisia podriaďuje UNICE natoľko, aby ani nemohla publikovať dokument, v ktorom sa iba pýta, akú politiku Európa potrebuje“.

Zelená kniha je podkladom pre diskusiu o možných spoločných prístupoch k výzvam, ktoré stoja pred pracovnými zákonmi v krajinách EÚ. Pôvodne mala byť zverejnená 13. septembra, niekoľko krát však bola odložená kvôli konfliktom medzi DG pre zamestnanosť a sociálne veci, DG pre podnikanie a DG pre vnútorný trh aj samým predsedom Komisie Barrosom, ohľadom obsahu dokumentu.