Drahá ropa: Komisia pomôže rybárom

Pozadie:

V Európe už niekoľko týždňov štrajkujú rybári a dopravcovia pre vysoké ceny pohonných hmôt. Tvrdia, že drahá ropa ohrozuje ich existenciu a žiadajú svoje vlády i inštitúcie EÚ o pomoc. Najčastejšie zaznieva požiadavka na zníženie spotrebnej dane a DPH na pohonné hmoty.

Otázky:

Komisia ustúpila tlaku rybárov ale len čiastočne. Poskytnutú pomoc viaže na nevyhnutnú reštrukturalizáciu celého odvetvia, ktoré podľa nej trpí dlhodobou predimenzovanosťou a nadvýrobou. “Európsky rybársky priemysel sa už dlhé roky pohybuje v začarovanom kruhu predimenzovanosti, nadmerného lovu a klesajúcich ziskov. Rybári nie sú schopní využiť klesajúcu ponuku a rastúce maloobchodné ceny rybích produktov. Výsledkom je väčšia zraniteľnosť celého odvetvia, ktorá sa prejavuje najmä pri výrazných šokoch, ako to vidíme teraz pri vysokých cenách paliva,” vyhlásil komisár pre rybolov Joe Borg.

Komisia navrhuje niekoľko foriem pomoci pre rybárov:

  • zrušia sa limity na finančné kompenzácie za zníženie počtu lodí
  • zvýši sa finančná pomoc pri likvidácii starých lodí, ktoré nahradia menšie a energeticky úspornejšie plavidlá
  • príspevok pri odchode do dôchodku môžu získať nielen rybári ale aj prístavní robotníci
  • limit na štátnu pomoc sa zvýši na 100 tisíc eur na jednu firmu
  • lode, ktoré nevyplávajú na more maximálne tri mesiace môžu získať štátnu pomoc za predpokladu, že sú súčasťou reštrukturalizačného plánu

Komisia nevyhovela požiadavkám ministerstiev rybolovu Talianska, Grécka, Francúzska, Malty, Portugalska a Španielska, aby mohli znížiť dane na pohonné hmoty pre rybársky priemysel. Komisia už dávnejšie vyhlásila, že to nie je systémové riešenie.

Dopravcovia protestujú v európskych mestách s podobnými požiadavkami ako rybári. Pre nich Komisia zatiaľ nepredstavila žiadny plán pomoci.

Pozície:

Joe Borg, komisár pre rybolov: “Komisia chápe potrebu koordinovaného postupu na úrovni EÚ, aby sa predišlo kríze rybárskeho priemyslu. Je potrebné problém riešiť a nielen ho odsunúť. To znamená, že musíme nielen poskytnúť rybárom okamžitú pomoc, ale konečne začať riešiť starý problém predimenzovanosti, ktorý podkopáva všetky naše snahy urobiť rybársky sektor opäť ziskový a udržateľný.”