Komisia predloží návrh rodových kvót vo firmách

Legislatívny návrh, do ktorého nahliadol denník Financial Times, hovorí o pokutách a iných sankciách, ktorým budú čeliť verejne kótované spoločnosti, ak do roku 2020 nezaistia, že minimálne 40 % ich predstavenstva tvoria ženy.

Komisárka Viviane Reding k tomu pristúpi na základe vyhodnotenia trojmesačnej verejnej konzultácie a zisteniach správy, ktorú predložila v marci 2012. V tej sa potvrdil obmedzený pokrok pri zvyšovaní zastúpenia žien vo vedení najväčších európskych firiem.

„Osobne nie som veľkým zástancom kvót. Teším sa však z výsledkov, ktoré prinášajú,“ poznamenala v marci komisárka Reding.

Firmy s viac ako 250 zamestnancami alebo s príjmami nad 50 miliónov eur by mali podávať každoročne správu o rodovom zložení svojich predstavenstiev. Tým, ktoré stanovený minimálny podiel nesplnia, budú hroziť administratívne pokuty alebo by sa nemohli uchádzať o štátnu pomoc a verejné zákazky.

Rázny krok

V januári 2012 mali v EÚ-27 ženy len 13,7 percentný podiel v predstavenstvách najväčších verejne kótovaných firiem. Najvyššie zastúpenie sa zaznamenalo vo Fínsku, Lotyšsku, Švédsku a Francúzsku, najnižšie na Malte a Cypre. Podielom 13,5 % bolo Slovensko „najpriemernejšou“ členskou krajinou. V porovnaní s októbrom 2010 sa u nás prejavil jasný pokles z vtedajších 21,6 %.

„Pokrok v podiele žien v predstavenstvách je veľmi pomalý s priemerným ročným nárastom len o 0,6 percentuálneho bodu za posledné roky,“ uvádza sa v návrhu smernice. „Miera zlepšenia v jednotlivých členských štátoch je nerovná a vytvorila vysoko odlišné výsledky.“

EÚ odhaduje, že pri súčasnom tempe bude dosiahnutie min. 40-percentného zastúpenia žien v predstavenstvách trvať viac než 40 rokov.  Vyšší podiel žien vo vedení veľkých firiem zdôvodňuje hlavne ekonomickými prínosmi , ktoré štúdie zamerané na diverzifikáciu v rozhodovacích pozíciách preukázali v oblasti kreativity, vykonávania auditu a interných kontrol, a tiež snahou prekonať historické prekážky, ktoré bránia plnému využitiu potenciálu rovnako kvalifikovaných avšak prehliadaných pracovníkov.

Niektoré členské krajiny už majú legislatívu, ktorou podobné kvóty zaviedli – napr. Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Taliansko a Španielsko. Naopak Veľká Británia či Švédsko vystupujú ako ich silní odporcovia. Dánsko, Fínsko, Grécko, Rakúsko a Slovinsko zaviedli pravidlá pre rodovú rovnosť v predstavenstvách štátnych podnikov.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.