Komisia predloží plán pre banky v kríze

Návrh na harmonizáciu riešenia bánk v kríze predstaví komisár pre vnútorný trh Michel Barnier. Cieľom je zabrániť, aby daňoví poplatníci museli prispievať na sanovanie bánk, ktoré sú priveľké na to, aby padli.

Návrh by mohol vstúpiť do platnosti od roku 2014 a išlo by o režim nesolventnosti bánk v EÚ. Krajiny by sa museli na prípadný kolaps pripraviť tým, že by od bánk zbierali poplatok na základe veľkosti čistých potenciálnych záväzkov. Národne krízové fondy by do 10 rokov mali dosiahnuť úroveň 1 % výšky chránených vkladov.

Tieto peniaze by slúžili ako rezerva pre núdzové situácie. Návrh zároveň počíta s tým, že v prípade cezhranične operujúcich bánk bude možné prostriedky presúvať z fondu jedného štátu do druhého.

Zároveň dá národným regulátorom právo na skorú intervenciu v problémových inštitúciách. Regulačné orgány budú môcť menovať osobitného správcu banky. Okrem toho sa zlepší cezhraničná spolupráca v prípade, že ide o bankový dom operujúci v rôznych krajinách.  

Komisia však zatiaľ v návrhu nie je príliš ambiciózna a nepredložila návrh na vytvorenie celoeurópskeho fondu pre riešenie bánk. Argumentuje tým, že tomuto kroku musí predchádzať viacero opatrení.

Ako zdôvodnil komisár Barnier treba sa posunúť od súčasnej praxe, keď je budúcnosť verejných financií úzko spojená s osudom bánk.

„Na prekonanie krízy a obnovu dôvery a rastu je dôležité, aby sme prijali rozhodné kroky na posilnenie nášho bankového sektora a dali ho do služby zákazníkom v reálnej ekonomike,“ zdôraznil komisár.

Pozície:

Slovenská banková asociácia (SBA) pre TASR uviedla, že napriek výhradám podporuje návrh EK a považuje ho za zmysluplný. Podľa hovorkyne SBA Moniky Kuhajdovej je správne, aby sa v budúcnosti na financovanie krízových riešení nepoužívali verejné zdroje.