Komisia predložila opravený rozpočet na rok 2013

Európska komisia spúšťa druhé kolo vyjednávaní o budúcoročnom rozpočte. Nový návrh zverejnila desať dní po zlyhaní zmierovacieho konania s Európskym parlamentom a členskými štátmi.

V roku 2011 bol totiž pod tlakom konsolidujúcich členských štátov prijatý výrazne nižší rozpočet EÚ v porovnaní s návrhom Európskej komisie. To viedlo k výpadkom vo financovaní, ktoré začiatkom roka 2012 zaznamenalo aj Slovensko.

Platby boli dobiehané do mája 2012, avšak už na úkor tohtoročného rozpočtu, pri ktorom sa zopakovala situácia ako v prípade toho vlaňajšieho a rozpočet bol opäť nižší ako navrhovala Európska komisia. Na konci roka 2012 teda zas chýbajú peniaze a medzi európskymi inštitúciami pri rokovaniach o budúcoročnom rozpočte nastala patová situácia, keďže sa hľadali spôsoby ako nedostatok vykryť a niektoré krajiny zároveň vyvíjali tlak na znižovanie výdavkov.

Spory súvisia aj s tým, že Komisia má už v tomto roku nedostatok zdrojov na splatenie faktúr aj na prioritné oblasti vo vzdelávaní, podpore mladých a výskumu. Členské štáty teda požiadala o ďalšie príspevky, pričom poukázala na to, že chýba zhruba 9 miliárd eur. Ako dnes poukázala, žiadané doplnenie tohtoročného rozpočtu je stále predmetom dohody medzi Radou a Európskym parlamentom.

Sto miliónov hore a dole

V novom návrhu na rok 2013 stanovila 151 miliárd eur na záväzky (pôvodne navrhovala 150,9 miliardy eur), ktoré predstavujú právne garancie EÚ, že bude financovať projekty a politiky počas nasledujúceho obdobia.

Na platby naplánovala 137,8 miliardy eur, čo je objem prostriedkov potrebný na splatenie predchádzajúcich záväzkov. Obrazne povedané dnešné záväzky sú zajtrajšími platbami. V porovnaní s rokom 2012 ide o 3,8-miliardové navýšenie v záväzkoch a 8,7-miliardové v platbách.

Podľa Komisie nový návrh zohľadňuje elementy, ktoré majú sprístupniť dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou a zároveň naplnenie minulých záväzkov. V záväzkoch urobila škrty v prípade administratívy a ochrany a riadenia prírodných zdrojov. Pokiaľ ide o platby menšie čiastky v porovnaní s pôvodným návrhom vyčlenila okrem spomínaných dvoch kapitoly aj na úlohy EÚ ako globálneho hráča a v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

„Veľkú časť rozpočtu tvoria platby alebo prostriedky na preplatenie stá tisícom prijímateľov v Európe ako sú mestá, regióny, študenti, medicínsky výskumníci, mimovládne organizácie a podniky. Na začiatku rozpočtového rámca národné vlády vybrali projekty na spolufinancovanie zo strany EÚ. Teraz tieto sa tieto projekty blížia k dokončeniu a EÚ bude musieť splatiť účty,“ vysvetlil komisár pre finančné plánovanie a rozpočet Janusz Lewandowski.