Komisia predstavila plán na podporu vnútorneho bezpečnostného trhu

zdroj wikimedia commons

Podľa odhadov dosahuje bezpečnostný priemysel v EÚ celkovú hodnotu medzi 26 mld. až 36,5 mld. eur a zamestnáva okolo 180 000 osôb.

Za posledné desaťročie však narástol celosvetový bezpečnostný trh z približne 10 mld. na 100 mld. eur. Aj keď EÚ momentálne patrí k svetovej špičke, ak nepríjme opatrenia na posilnenie svojho postavenia, jej pozícia sa na rýchlo rozvíjajúcom trhu bude oslabovať.

Do bezpečnostného trhu patria také sektory ako ochrana civilného letectva, námornej dopravy, bezpečnosť hraníc, ochrana infraštruktúry, protiteroristické spravodajstvo, alebo krízové riadenie.

Vnútorný trh EÚ je značne rozdrobený podľa štátnych a niekedy aj regionálnych hraníc. „Súčasná roztrieštenosť trhu oslabuje konkurencieschopnosť európskeho bezpečnostného priemyslu,“ vyhlásil podpredseda Európskej komisie pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.  

„Táto neexistencia „značky EÚ“ je obzvlášť závažná vzhľadom na skutočnosť, že v budúcnosti nebudú kľúčové trhy pre bezpečnostné technológie v Európe, ale v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách,“ dodal Tajani.

Keďže je bezpečnostná politika mimoriadne citlivá, členské štáty sa zdráhajú vzdať svojich suverénnych kompetencií.

Komisia v akčnom pláne navrhuje harmonizáciu noriem a postupov certifikácie bezpečnostných technológií, lepšiu synergiu výskumu v oblasti civilnej bezpečnosti a v oblasti obrany, alebo zavedenie overovania vplyvov nových bezpečnostných technológií na spoločnosť už vo fáze výskumu.

Oprieť sa má tiež o nové režimy financovania v rámci programu Horizont 2020, ako je obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím. Komisia chce zároveň motivovať členské štáty, aby začali realizovať podobné iniciatívy na vnútroštátnej úrovni.

„Ide o zásadný krok v záujme posilnenia postavenia nášho bezpečnostného priemyslu, ktorý mu umožní prispievať k rastu a zamestnanosti, vysvetľuje Tajani. Na vykonávanie opatrení má dohliadať špeciálna skupina, ktorá sa bude stretávať raz ročne.