Komisia predstavila schému finančného dohľadu

Pozadie:

Európska komisia sa vplyvom finančnej krízy zamerala na prísnejšiu kontrolu finančných inštitúcií, ktoré sú vo väčšine prípadov regulované národnými orgánmi a to aj napriek tomu, že sú čoraz viac zapojené do medzinárodných aktivít.

Podľa údajov exekutívy – v Európe operuje 8000 bánk, no dve tretiny z ich celkových aktív sú v rukách len 40 medzinárodných skupín.

V októbri vytvorili skupinu, ktorej úlohou bolo monitorovať finančnú kontrolu v EÚ. Na jej čelo delegovali Jacquea de Larosièra, bývalého výkonného riaditeľa Medzinárodného menového fondu. Svoju správu predložili vo februári 2009.

Otázky:

V duchu odporúčaní de Larosièrovej skupiny Brusel navrhol dvojstupňový systém kontroly. Európska centrálna banka a centrálne banky členských štátov sa budú zaoberať prevenciou systematického rizika na makroúrovni, kým národní regulátori s podporou posilnených európskych orgánov budú dohliadať nad špecifickými finančnými inštitúciami na mikroúrovni.

ECB na čele

Úlohou navrhovanej Európskej rady pre systémové riziká (ESRC) by bolo monitorovať hrozby a zamedziť narušeniu finančných trhov EÚ. Na čele ESRC by mal byť prezident Európskej centrálnej banky. Keďže však systémové riziko pramení aj z krajín mimo eurozóny (napríklad Veľkej Británie), budú v nej zastúpení guvernéri všetkých európskych centrálnych bánk, aby sa vyhli komplikáciám pri rozhodovaní v rámci Rady.

Tri nové orgány pre mikrokontrolu

Podľa plánu Komisie dohľad na špecifickými finančnými inštitúciami ostane v rukách národných regulátorov (European System of Financial Supervisors – ESFS), no vzniknú tri nové orgány, ktoré zabezpečia lepšiu koordináciu pri monitorovaní približne štyridsiatich medzinárodných bánk a poisťovní, ktoré majú v rukách dve tretiny celkových aktív EÚ.

V praxi by to znamenalo, že banka pracujúca len v rámci jednej krajiny EÚ bude pod dohľadom príslušného regulačného orgánu, kým banka s medzinárodnými aktivitami bude podliehať kolégiu národných supervízorov zo všetkých štátov v ktorých operuje. V prípade nezhôd v rámci kolégia bude mať posledné slovo jeden z troch nových orgánov. Tie by mali nahradiť existujúce výbory kontrolujúce činnosť bánk, poisťovní a cenných papierov.

Čo návrhom chýba

Tak ako sa očakávalo Komisia vylúčila ambicióznu myšlienku vytvoriť jednotný kontrolný orgán, ktorý by vydával záväzné upozornenia. Tento model mnohí analytici vidia ako jediný spôsob ako kontrolovať trh, ktorý je čoraz viac integrovaný a bez hraníc. Súčasný systém založený na národnej regulácií však dokázal svoju neschopnosť predvídať krízu.

Brusel sa zároveň rozhodol odložiť kľúčový problém – zdieľania záťaže. Z návrhov Komisie nie je jasné, kto bude musieť platiť pokiaľ medzinárodná banka skolabuje. „Členské štáty sa na tom nevedia dohodnúť,“ tvrdí EK.

Niektorým kritikom sa nepáči ani fakt, že legislatívny návrh odročili na jeseň. Komisia včera predstavila len všeobecné myšlienky, ktoré teraz zhodnotia členské štáty.

„Rovnako sme postupovali aj v prípade klimatického balíka,“ upozornil predseda EK José Manuel Barroso. Tejto energetickej a environmentálnej reforme predchádzali siahodlhé diskusie, nezhody a vyjednávania medzi členskými štátmi.

Komisia si dala záväzok, že „finančný balíček“ vojde do platnosti v priebehu niekoľkých mesiacov. „Chcel by som, aby nová schéma fungovala už od roku 2010,“ vyhlásil Barroso. Ide o odvážnejší plán ako navrhovala de Larosièrova skupina, ktorá za cieľový stanovila rok 2012.

Pozície:

Poul Nyrup Rasmussen (Strana európskych socialistov – PES) uvítal, že Komisia neustúpila od návrhov de Larosièrovej skupiny, no dodal: „Skutočným testom bude, keď zverejní svoje detailné návrhy. Komisia musí odolať tlaku zo strany členských štátov.“

Nemecká poslankyňa Rebecca Harms, podpredsedníčka Zelených / EFA, bola kritickejšia: „Finančné trhy horia niekoľko mesiacov a hlavný ochrancovia neoliberalizmu v Komisii odmietali zavolať hasičov. Ich obmedzené návrhy možno zabránia niektorým chybám minulostí, no Komisia musí urobiť viac, aby uhasila finančné trhy.“

Sektor návrhy uvítal. Generálny tajomník Európskej bankovej federácie (EBF) Guido Ravoet: „Podporujeme navrhovanú rolu a zloženie Európskej rady pre systémové riziká… Rovnako podporujeme aj vytvorenie troch kontrolných orgánov.“

Michaela Koller, generálna riaditeľka Európskej federácie poisťovní: „Poisťovne sú presvedčené, že kooperácia a konvergencia sú náležitou odpoveďou na súčasnú krízu.“

Ďalšie kroky:

  • 18. – 19. jún 2009: Rada bude diskutovať o finančnom balíku.
  • Jeseň 2009: Komisia predloží detailný obsah finančného balíka.