Komisia prijala nové pravidlá pre online predaj

foto: obchod značky Louis Vuitton na Piatej Avenue v New Yorku, zdroj: flickr

Komisia včera prijala revidované pravidlá hospodárskej súťaže v oblasti distribúcie tovarov a služieb, ktorými stanovila, skupinovú výnimku pre dohody o distribúcii a dodávkach na rôznych úrovniach výrobného a distribučného reťazca. Výrobcovia budú môcť aj naďalej voľne rozhodovať o spôsobe distribúcie svojich produktov, no na to, aby mohli využiť skupinovú výnimku, nesmú mať trhový podiel vyšší ako 30 % a dohody o distribúcii nesmú obsahovať žiadne závažné obmedzenia hospodárskej súťaže.

Okrem toho zaviedla rovnaký hraničný trhový podiel 30 % tak pre distribútorov, aj pre maloobchodných predajcov. Zohľadnila tak skutočnosť, že niektorí kupujúci môžu mať tiež takú veľkú obchodnú silu, ktorá dokáže narúšať hospodársku súťaž.

Nové pravidlá by mohli ukončiť aj dlhodobé spory luxusných značiek s veľkými online predajcami (eBay či Amazon). Výrobcovia si budú môcť vybrať výhradných distribútorov ich tovaru. „Môžu sa rozhodnúť, že budú tovar predávať len obchodným zástupcom, ktorí majú jeden alebo viacero „kamenných“ obchodov, aby mali spotrebitelia možnosť fyzicky vidieť a vyskúšať alebo otestovať ich produkty. Komisia však v tejto súvislosti bude venovať osobitnú pozornosť koncentrovaným trhom, na ktoré diskontní predajcovia – či už ide o on-line alebo o tradičných predajcov – nemusia mať prístup,“ informuje Komisia.

No na druhej strane, keď výrobcovia distribútorova raz autorizujú, nebudú môcť zasahovať do toho, či ich výrobky predávajú cez webové stránky alebo v tradičných obchodoch, ani ovplyvniť predané počty či účtovať vyššie ceny za predaj online.