Komisia pripravuje priemyselný kompakt

Autor: Sura Nualpradid, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Z aktuálnej správy Európskej komisie zameranej na konkurencieschopnosť priemyslu vyplýva, že jeho výkon tento rok klesol na 15,1 % európskeho HDP. Minulý rok bol na úrovni 15,5 %. EÚ si pritom v rámci stratégie Európa 2020 dala za cieľ zvýšiť jeho podiel na tvorbe HDP na úroveň 20 %.

Komisia chce na vývoj reagovať návrhom priemyselného kompaktu. Podľa komisára zodpovedného za priemysel a podnikanie Antonia Tajaniho by inšpiráciou mohol byť fiškálny kompakt prijatý minulý rok.

Štáty by sa v ňom mali zamerať na zníženie cien energií, zjednodušenie prístupu k úverom, posilnenie investícií a zníženie administratívnej záťaže. Riešiť by mali tiež i nedostatok odborných zručností medzi pracovníkmi.

„Komisia už v týchto oblastiach predložila viaceré iniciatívy. Na jeseň v tom budeme pokračovať a predstavíme tú, ktorá pôjde ešte ďalej a mala by priemysel rozhýbať,“ konštatoval Tajani a dodal, že konkrétne návrhy predstaví v najbližších týždňoch. Novú iniciatívu by mali vo februári prerokovať aj lídri členských štátov.

Komisár pritom novú priemyselnú politiku zverejnil minulý rok. Neformálne v nej bol stanovený práve spomínaný cieľ do roku 2020. Stratégia stanovila viacero krátkodobých priorít – vyspelé výrobné technológie, rozvoj kľúčových technológií, výrobky z bio-materiálov, čisté dopravné prostriedky a inteligentné siete. V súčasnosti však v Európe panujú pochybnosti o to, či Únia svoj cieľ dosiahne.

Vývoj na starom kontinente je v ostrom kontraste so Spojenými štátmi, kde sa priemysel opäť rozvíja vplyvom lacnej energie. Tou USA disponujú vďaka ťažbe bridlicového plynu. Ako uvádza Komisia ceny zemného plynu sú v EÚ štyrikrát vyššie. Rozdiel by sa mohol vyrovnať, keby Spojené štáty viac plynu vyvážali. V USA však ide o politicky veľmi citlivú tému.

Európski lídri sa potenciálom bridlicového plynu v Európe zaoberali počas májového summitu. Niektoré krajiny o rozvoji nekonvenčných ložísk uvažujú, ale podľa očakávaní budú pri ťažbe čeliť väčším problémom ako USA. Ide o dôsledok jednak rozdielnych geologických podmienok, ale tiež obáv o životné prostredie či otázku vlastníctva pozemkov.