Komisia pripravuje základ bankovej únie

Autor: Ambro, Portfolio: http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1499

Európsky bankový sektor po finančnej kríze v roku 2008 zažíva vplyvom dlhovej krízy neutíchajúce turbulencie. Pod drobnohľadom sú teraz najmä španielske banky, ktoré sa trápia pre zlyhané úvery po spľasnutí realitnej bubliny a z gréckych bánk zákazníci vyberajú svoje vklady v eurách pre obavy z ich znehodnotenia v prípade, že krajina bude musieť z eurozóny odísť.

Európska komisia 6. júna predstaví súbor pravidiel, ktoré dajú národným regulátorom právomoc prevziať kontrolu nad krachujúcimi bankami, rozložiť ich na menšie časti a prerozdeliť straty medzi majiteľov ich dlhopisov.

Ak s nimi budú súhlasiť členské štáty, bol by to prvý krok pri tvorbe celoeurópskeho systému kontroly a platenia za reštrukturalizáciu či likvidáciu bánk v problémoch. Ide o základný element bankovej únie, ktorej vytvorenie žiada Európska centrálna banka.

Cieľom systému je zabrániť rastu bánk do takých rozmerov, že sa stanú príliš veľké na to, aby mohli padnúť a ich kolaps by viedol k zmätku na celom trhu. Plán zároveň počíta s väčším zameraním sa na záchranu bankových domov z vlastných zdrojov (tzv. bail-in) alebo cez straty držiteľov dlhopisov, aby sa krach bánk netýkal daňových poplatníkov tak ako doteraz.

Návrh by mohol vstúpiť do platnosti od roku 2014 a išlo by o režim nesolventnosti bánk v EÚ. Krajiny by sa museli na prípadný kolaps pripraviť tým, že by od bánk zbierali poplatok vo výške 1 % ich depozít. Tieto peniaze by slúžili ako rezerva pre núdzové situácie.

Európska komisia v súčasnosti vidí šancu pre takéto návrhy vzhľadom na to, že aj na minulotýždňovom summite európski lídri požiadali stáleho predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya o vypracovanie návrhov na prehĺbenie integrácie v eurozóne, ktoré sa môžu týkať aj užšej spolupráce v bankovníctve.

Vo svojom pláne však exekutíva napriek tomu nie je priveľmi ambiciózna a vyhla sa otázke spoločného fondu na likvidáciu či rehabilitáciu problémových bánk. Jeho vytvorenie žiada najmä Európska centrálna banka.

Systém by však zblížil národné fondy. Britský by musel napríklad požičať francúzskemu v prípade, že by banka operujúca v oboch krajinách čelila kolapsu. Avšak vytvorenie jednotného fondu by zrejme narazilo na odpor v Nemecku či Veľkej Británii. Návrh si okrem súhlasu členských štátov bude vyžadovať aj súhlas Európskeho parlamentu.

  • Ďalšie kroky:

6. júna 2012 – Európska komisia predstaví návrh cezhraničnej bankovej regulácie

  • Pozície:

Michel Barnier, komisár pre vnútorný trh a finančnú reguláciu: „Ak regulátori odhalia riziko, upozornia naň a následne dôjde k prijatiu niekoľkých rozhodnutí vrátane zákazu niektorých bankových aktivít, zákazu vyplácania dividend a zmeny manažmentu. Ak sa kríza stane príliš vážna a bude nevyhnutný riadený bankrot, budeme mať mechanizmu, ktorý ho bude viesť.“

(EurActiv/Reuters)