Komisia proti násilným videohrám

Zdroj: Easy Skywalker, flickr.com

„Tak, ako nie je dovolené predávať deťom pornografiu, tak isto by to malo byť aj [v prípade] násilných videohier,“ myslí si komisárka Viviane Reding, zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá.

Brusel včera (22.4.) oznámil, že chce pristúpiť ku kontrole predaja videohier najmenším a súčasne chce výrobcov motivovať k dobrovoľnému podpísaniu všeobecných pravidiel predaja svojich produktov. Komisia očakáva, že s výrobcami by sa na kódexe mohla dohodnúť do dvoch rokov.

Exekutíva EÚ však neuvažuje o uvalení všeobecného zákazu na predaj videohier obsahujúcich násilie, žiada len jasnejšie pravidlá. Reštriktívne opatrenia navrhuje len pre tie videohry, ktorých obsah môže podnecovať k náboženskej alebo rasovej neznášanlivosti.

Videohry sa stali pre európske deti „hlavným mediálnym prúdom“. Aj tragédia z roku 2007, kedy 18-ročný žiak zastrelil v škole vo Fínsku deväť ľudí, sa pripisuje negatívnemu vplyvu počítačovej zábavy obsahujúcej násilie.

V roku 2003 sa výrobcovia hracích konzol a softvéru dohodli a vytvorili systém označovania PEGI (Pan European Games Information). Firmy, ktoré sú jeho súčasťou, označujú svoje výrobky symbolmi od 3+ po 18+ v závislosti od vhodnosti produktu pre danú vekovú kategóriu. Označenie má pomôcť rodičom pri správnom výbere produktu pre svoje dieťa.

Systém PEGI uplatňuje 20 členských krajín EÚ a tri ďalšie zaviedli podobný systém označovania na národnej úrovni. Iba Cyprus, Luxembursko, Rumunsko a Slovinsko nepoužívajú žiadne ukazovatele vhodnosti elektronických produktov pre jednotlivé vekové kategórie detí.

„PEGI sa ukázal ako dobrý systém, ale je málo známy,“ povedala komisárka Reding. Argumentuje skutočnosťou, že hoci sa videohry označujú už päť rokov, ich nebezpečné verzie si môže väčšina detí bez problémov zakúpiť v ktoromkoľvek obchode na ulici.

Brusel navrhuje kontrolovať a vzdelávať maloobchodných predajcov o označovaní tovarov. „Našou dnešnou jasnou správou je, že priemysel a národné inštitúcie musia pokračovať v zabezpečení, aby rodičia prijímali správne rozhodnutia pre nich samých a pre svoje deti,“ doplnila Maglena Kuneva, komisárka zodpovedná za ochranu spotrebiteľa.

Celosvetový sektor počítačovej zábavy má trhovú hodnotu 30 mld. eur. V členských štátoch EÚ sa ho sústredí jedna tretina. V posledných rokoch rastie predovšetkým tempo predaja videohier cez internet alebo prostredníctvom mobilného telefónu. Očakáva sa, že do roku 2010 bude elektronický predaj vytvárať tretinu trhovej hodnoty sektora.

Nové návrhy komisárky Reding sa zamerajú na klasické maloobchodné predajne. Navrhované pravidlá by sa nemali týkať elektronického predaja.