Komisia: Rastúca nezamestnanosť je pre Európu tragédiou

Nezamestnaní pred úradom práce v Španielsku, Zdroj: TASR/AP Photo/Arturo Rodriguez

Štatistický úrad Eurostat zverejnil údaje o nezamestnanosti, z ktorých vyplýva, že v eurozóne vo februári prvýkrát dosiahla 12 %, kým v rovnakom čase vlani bola na úrovni 10,9 %. V prípade celej EÚ uvádza 10,9 %, čo je medziročný nárast o 0,7 %.

Počet nezamestnaných v bloku s eurom dosiahol 19,071 milióna. Medziročne pribudlli dva milióny ľudí bez práce. Z pohľadu celého 27-členného bloku počet nezamestnaných v porovnaní s vlaňajškom narástol o viac ako dva milióny na 26,338 milióna.

Nezamestnanosť v USA pritom vo februári bola na úrovni 7,7 % a v Japonsku v januári 4,2 %.

Štatistiky neobsahujú aktuálne údaje o Grécku, kde v decembri 2012 bola na úrovni 26,4 %. Z dostupných dát  vyplýva, že na vrchole rebríčka nezamestnanosti je Španielsko s 26,3 %, nasledované Portugalskom so 17,5 %. Ďalšie v poradí sa umiestnilo Írsko so 14,2 %, čo je však v porovnaní s minulým rokom mierne zlepšenie, keďže vo februári 2012 malo nezamestnanosť na úrovni 15,1 %. So 14,6 % ich nasleduje Slovensko. Následne sa zaradil Cyprus, ktorý zaznamenal dramatický medziročný nárast z 10,2 na 14 %.

Naopak, najnižšiu nezamestnanosť mali Rakúsko 4,8 %, Nemecko 5,4 % a Luxembursko 5,5 %.

„Taká neakceptovateľná miera nezamestnanosti je tragédiou pre Európu a signálom toho, v akej vážnej kríze sú niektoré krajiny eurozóny. EÚ a jej členské krajiny musia zmobilizovať všetky dostupné nástroje na tvorbu pracovných miest a návrat k udržateľnému rastu,“ reagoval komisár Andor prostredníctvom hovorkyne Chantal Huguesovej.

„Mladí ľudia potrebujú väčšiu podporu na získanie správnych zručností, aby zvýšili svoje šance na  nájdenie zamestnania a voľných miest, ktoré existujú. To je dôvod. prečo musí byť Záruka pre mladých, schválená ministrami 28. februára, čo najskôr zavedená,“ dodala.

Prostredníctvom nástroja „Záruka pre mladých“, majú členské štáty zabezpečiť, aby mladí do 26 rokov do štyroch mesiacov od skončenia školy či straty práce dostali novú kvalitnú pracovnú ponuku či priestor pre ďalšie vzdelávanie alebo stáž.

Podľa februárových údajov bolo v EÚ bez práce 5,694 milióna mladých ľudí pod 25 rokov, z toho 3,581 milióna v eurozóne. V porovnaní s februárom 2012 nezamestnanosť v 27-člennom bloku stúpla o 196 tisíc a v 17-člennom bloku o 188 tisíc.

Najvyššiu mieru aj v tomto opäť prípade zaznamenali Grécko (58,4 % v decembri 2012), Španielsko (55,7 %), Portugalsko (38,2 %) a Taliansko (37,8 %). V prípade Slovenska Eurostat v tejto skupine uvádza 35 %. Na druhej strane najnižšie hodnoty namerali v Nemecku (7,7 %), Rakúsku (8,9 %) a Holandsku (10,4 %).